RPO w sprawie dostępności mieszkań dla osób niepełnosprawnych

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie dostępności mieszkań dla osób niepełnosprawnych. Jak czytamy na stronie Biura RPO:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gminy mogą wynajmować osobom niepełnosprawnym lokale komunalne, które ze względu na stan techniczny, położenie, lub bariery architektoniczne uniemożliwiają lokatorom normalne funkcjonowanie. Taka sytuacja stanowi naruszenie postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i wymaga zmian ustawodawczych. Rzecznik wystąpił w sprawie tego problemu do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

W skargach, które wpływają do Biura RPO osoby z niepełnosprawnościami wskazują, że gminy proponują im do wynajęcia np. lokale w budynkach bez windy, co powoduje realne, codzienne trudności w opuszczaniu mieszkania, a czasem wręcz uniemożliwia im przez długi czas wychodzenie z domu.

W ocenie RPO, opisana sytuacja stanowi naruszenie przepisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mają bowiem pełne prawo oczekiwać, że ich sytuacja zdrowotna i szczególne potrzeby z niej wynikające, będą nie tylko respektowane, ale także faktycznie uwzględniane przez gminy w procesie zaspokajania ich potrzeb mieszkaniowych.

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws. dostępu osób niepełnosprawnych do mieszkań

 

źródło: https://www.rpo.gov.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial