Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc

 

POChP) (COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease Morbus obturativus pulmonum chronicum) to przewlekła obturacyjna choroba płuc, czyli  zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Ograniczenie to wynika z choroby małych dróg oddechowych i zniszczenia miąższu płucnego (rozedmy) o różnym nasileniu i jest najczęściej związane z nieprawidłową odpowiedzią zapalną ze strony układu oddechowego na szkodliwe pyły i substancje, z jakimi chory ma do czynienia w ciągu swojego życia. Najczęstszą przyczyną POChP jest narażenie na dym tytoniowy, ale inne czynniki, takie jak substancje drażniące z powietrza oraz stany wrodzone, na przykład niedobór alfa1-antytrypsyny, również mogą doprowadzić do rozwinięcia się choroby. rzewlekła obturacyjna choroba płuc.

POChP to choroba przewlekła
zwęża oskrzela
niszczy płuca
uszkadza inne narządy np. powoduje osteoporozę

źródło: http://pochp.eu/strony/co_to_jest_pochp

Więcej na: http://pochp.eu/strony/jak_zapobiegac

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial