Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

Dziś przypada Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej.

 Oto Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ na 20 lutego 2016 r.

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej podkreśla konieczność budowania godnej przyszłości dla wszystkich ludzi.

Kierując się ustaleniami Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, Agendy Działań z Addis Abeby oraz paryskim Porozumieniem Klimatycznym, społeczność międzynarodowa postanowiła do 2030 roku położyć całkowity kres ubóstwu na świecie poprzez efektywną wspólną politykę ekonomiczną, społeczną i ekologiczną.

Te przełomowe plany budowania lepszego świata stanowią podłoże dla cennych narzędzi i silnej wizji, która jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb obecnego pokolenia w taki sposób, by potrzeby przyszłych pokoleń mogły również być zaspokojone.

Naszym działaniom musi przyświecać idea sprawiedliwości społecznej. W czasach rosnącego wykluczenia i nierówności społecznej musimy zwiększyć wysiłki, aby wszyscy ludzie, nie dyskryminując nikogo, mogli polepszyć swoje życie i innych. Musimy budować inkluzywne społeczeństwa, promować godziwą pracę, wzmacniać opiekę społeczną oraz umożliwić osobom wykluczonym uczestniczenie w życiu społecznym.

Nasze działania powinny być prowadzone w drodze współpracy partnerskiej. Zrównoważony rozwój jest możliwy tylko przy aktywnym zaangażowaniu rządów, parlamentów, pracodawców, pracowników, społeczeństwa cywilnego, sektora prywatnego oraz innych podmiotów.

Razem poszukajmy nowych zintegrowanych sposobów zapewniających społeczny i ekonomiczny rozwój oraz ochronę środowiska. Niech będzie on zakorzeniony w sprawiedliwości społecznej oraz stanie się spełnieniem obietnicy lepszej przyszłości dla nas wszystkich. 

źródło: www.unic.un.org.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial