Światowy Dzień Świadomości Autoagresji

Światowy Dzień Świadomości Autoagresji jest nieformalnym świętem, które ma na celu propagowanie działań i zachowań uświadamiających istotę i wagę problemu fizycznej lub psychicznej autoagresji. Do jej najczęstszych przejawów należy samookaleczenie jak również prowokowanie lub poddawanie się agresji innych osób.

Tego dnia, solidaryzując się z osobami dotkniętymi tym problemem, zakładamy białą wstążkę. Pomarańczową noszą osoby, których ten problem osobiście dotyczy, a biało-pomarańczowe osoby zaangażowane w poprawę sytuacji osób wykazujących autoagresję.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial