Szkolenia i staże w Fundacji Aktywizacja w Rzeszowie

Fundacja Aktywizacja Oddział w Rzeszowie zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w darmowych projektach aktywizacji zawodowej, w ramach których oferujemy: 

  • wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia,
  • szkolenia zawodowe, 
  • szkolenia e-learningowe, 
  • warsztaty umiejętności społecznych oraz zawodowych
  • możliwość organizacji stażu i praktyki,
  • wsparcie specjalistów: doradca zawodowy, job crafter, prawnik, psycholog, 

Kto może być uczestnikiem projektu?

  • osoby w wieku aktywności zawodowej (od 18 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego),
  • osoby niezatrudnione
  • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (albo orzeczenia równoważne),
  • mieszkańcy województwa podkarpackiego.

Jak możesz się z Nami skontaktować?

Fundacja Aktywizacja Oddział w Rzeszowie

Al. Rejtana 10

35-310 Rzeszów

Tel: 17 742 17 52 lub 511-944-277

rzeszow@aktywizacja.org.pl

www.facebook.com/FundacjaAktywizacjaOddzialwRzeszowie

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial