Aspergera


Dzieci i osoby dorosłe z zespołem Aspergera
Zespół Aspergera
Zespół Aspergera

Zespół Aspergera

Z zespołem Aspergera rodzi się około 1% populacji. To zaburzenie rozwoju mieszczące się w spektrum autyzmu. Dzieci z zespołem Aspergera, cierpią na zaburzenia interakcji społecznej. Niechętnie współpracują w grupie, mają problemy z komunikacją i specyficzne zainteresowana. Jednym z najważniejszych punktów w leczeniu dzieci ze spektrum autyzmu, jest przystosowanie do życia w społeczeństwie. Stwierdzić zespół można…

NIK o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami
NIK o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

NIK o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

Nadmierna liczebność klas, niewłaściwie organizowane zajęcia dodatkowe i bariery architektoniczne – takie błędy w kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami wskazuje NIK. Wyniki kontroli W wyniku kontroli obejmującej 28 ogólnodostępnych szkół i przedszkoli Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła: rozbieżność między prawem uczniów z niepełnosprawnościami do uzyskania właściwego wsparcia a praktyką. Wnioski kontroli NIK W połowie z badanych placówek…

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial