Motobilności


Razem dla Motobilności uprawnienia do kierowania pojazdami- niepełnosprawność
Razem dla Motobilności uprawnienia do kierowania pojazdami- niepełnosprawność

Razem dla Motobilności uprawnienia do kierowania pojazdami- niepełnosprawność

Ok. 4 mln Polaków posiada orzeczenie o niepełnosprawności, w tym najliczniejszą grupę stanowią osoby posiadające decyzję o umiarkowanym oraz lekkim stopniu niepełnosprawności, z czego tylko ok. 200 tys. posiada uprawnienia do kierowania pojazdami. Według danych z 2014 roku orzeczenie o niepełnosprawności posiadało ponad 3,8 mln mieszkańców. W całej populacji osób niepełnosprawnych w Polsce wskaźnik zatrudnienia…

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial