Technologia pomaga w pracy

Rewolucja technologiczna, której jesteśmy uczestnikami, ma i ten plus, że otwiera nowe możliwości podejmowania pracy przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Jeszcze do niedawana katalog zawodów, które mogły wykonywać osoby z różnymi ograniczeniami ruchowymi lub intelektualnymi był mocno ograniczony. Informatyzacja i digitalizacja gospodarki otworzyły przed osobami z niepełnosprawnościami całkowicie nowe możliwości, gdyż smartfon, tablet i komputer stały się podstawowymi narzędziami pracy w  wielu zawodach. Nie jest więc ważne, czy pracownik jest w pełni sprawny czy nie, ale jak dobrze posługuje się tymi narzędziami, czy szybko uczy się nowych programów i rozwiązań technologicznych. Sytuacja pracowników z niepełnosprawnościami jest lepsza i z tego powodu, że na rynku jest coraz więcej specjalnych programów i aplikacji ułatwiających im korzystanie ze sprzętu informatycznego, a przez to i podejmowanie pracy.

Można bowiem korzystać np. z asystentów głosowych oraz urządzeń mobilnych bez użycia rąk. Ponadto z myślą o osobach niedowidzących lub niewidomych opracowano oprogramowanie powiększające litery na ekranie komputera lub poprawiające kontrast. W powszechnym użyciu są też aplikacje „czytające” to, co wyświetlane jest na ekranie komputera, co umożliwia nie tylko przeglądanie stron internetowych, ale także obsługę programów biurowych. Można też zainstalować syntezator mowy współpracujący z monitorami brajlowskimi. Inne programy przygotowano natomiast z myślą o ludziach z dysfunkcją słuchu, jak np. wideotłumaczenie, które umieszczane jest obok tekstu. Innym bardzo pożytecznym programem jest tłumacz migowy online, który w naszym kraju odniósł wielki sukces.

Informatyzacja i automatyzacja gospodarki spowodowały, że ludzie z niepełnosprawnościami podejmują pracę w działach obsługi klienta, w korporacyjnych infoliniach, ale także przy obsłudze maszyn sterowanych numerycznie i całych linii technologicznych. Dla tej kategorii Polaków otwarte są także zawody prawnika, ekonomisty, dziennikarza, architekta i wiele innych profesji. Epidemia koronawirusa pokazała też, jak duże możliwości daje praca zdalna wykonywana z domu. Można więc powiedzieć, że uwięzienie w czterech ścianach w pełni sprawnych pracowników pokazało, że można wiele zadań zawodowych wykonać poza biurem i  w  tej sytuacji nie ma znaczenia czy ktoś to robi siedząc przed ekranem komputera w fotelu czy na wózku inwalidzkim.

Eksperci nie mają wątpliwości, że największą zaletą technologii jest to, że wyrównuje szanse na rynku pracy i już wkrótce nie będzie trzeba się zastanawiać, czy zatrudniać osobę niepełnosprawną. Ten proces chce przyspieszyć Fundacja Neuron Plus dzięki kampanii społecznej „Stop Barierom”. Pokaże ona pracodawcom perspektywy związane z  zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami, a także ich samych skłoni do większej aktywności na rynku pracy.

Więcej na www.naukabezbarier.pl

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą ,,DIALOG’’ w latach 2019-2020.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial