Udane ZapoBiegam Udarowi Mózgu!

W ramach akcji edukacyjnej „ZapoBiegam Udarowi Mózgu!", drużyna Fundacji Udaru Mózgu (FUM) wzięła w tym roku udział w dziesięciu imprezach biegowych w Polsce. Fundacja chce w ten sposób zwrócić uwagę na udar mózgu – chorobę, z powodu której, rocznie umiera aż 30 000 Polaków.

Przedstawiciele Fundacji edukowali Polaków na temat udaru mózgu oraz profilaktyki tej choroby. W tegorocznej edycji do drużyny FUM dołączyło 375 biegaczy, a podczas bezpłatnych badań wolontariusze Fundacji przebadali, pod kątem profilaktyki udarowej, aż 1056 osób.

Wiedza na temat czynników ryzyka i profilaktyki udaru mózgu oraz rozpoznanie pierwszych objawów tej choroby, mogą uratować życie. W przypadku wystąpienia udaru niezwykle ważna jest szybka reakcja i natychmiastowe rozpoczęcie leczenia. Dla osób, które doświadczyły tej choroby niezwykle istotna jest również rehabilitacja – szybko rozpoczęta znacząco redukuje wczesne powikłania udaru i ma kluczowe znaczenie dla jakości życia osoby po udarze.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial