informacja o ulgach i uprawnieniach dla osób z niepełnosprawnością

Ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością

Cześć Rampowicze! Jestem pewna, że większość z Was zna swoje uprawnienia wynikające z niepełnosprawności. Nie stoi to jednak na przeszkodzie, aby zaprezentować je Wam ponownie. Jest szansa, że dowiecie się czegoś nowego.

Ulgi i orzeczenie o niepełnosprawności

To jakie ulgi nam przysługują wynika z orzeczonego stopnia niepełnosprawności, a dokumentami uprawniającymi do korzystania z nich jest najczęściej właśnie orzeczenie bądź legitymacja osoby niepełnosprawnej.

PRZEJAZDY

Znaczny stopień niepełnosprawności upoważnia do:

  • 49% ulgi na przejazdy w pociągach PKP – tylko w klasie 2. pociągów osobowych;
  • 37% ulgi w pociągach pospiesznych, ekspresowych, IC i EC;
  • 49% ulgi na przejazdy w autobusach PKS w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych;
  • 37% ulgi w autobusach PKS po­spiesznych i przyspieszonych, na podstawie biletów jednorazowych;
  • bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej wraz z opiekunem

Umiarkowany stopień niepełnosprawności upoważnia do:

ulg na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego w miastach (wysokość ulgi zależy od regulaminu danego miasta). Kupując bilety online na przykład przez aplikacje możecie bez problemu znaleźć i wybrać zniżkę do której jesteście uprawnieni.

Ulgi dla osób z niepełnosprawnością – KINA i MUZEA

Jak mówi nam Google, nie ma aktu prawnego, który obligowałby kino do udzielenia zniżki, niemniej jednak konkretne kino może wprowadzić ulgę dla osób z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.”

KINO

Wszystko zależy więc od miejsca np. jedno z bardziej znanych sieci kin Helios oferuje bezpośrednie zniżki osobie z niepełnosprawnością. Sieć kin Multikino natomiast przyzwala na to, aby opiekun OzN mógł przebywać z nią w ramach jednego biletu, w przypadku niepełnosprawności znacznie utrudniającej osobie niepełnosprawnej samodzielne poruszanie się na terenie kina”. Jeśli chadzacie do mniejszych, bardziej lokalnych kin najlepiej zawsze dopytać przy kasie czy przysługują Wam jakieś konkretne zniżki.

Muzeum dla osób z niepełnosprawnościami

W przypadku muzeów sprawa wydaje się być mniej skomplikowana. Ulga za wejście do muzeum zawsze przysługuje osobie z niepełnosprawnością jak i jej opiekunowi. (informacja ze strony stopbarierom.pl)

ZWOLNIENIE Z OPŁAT ABONENTOWYCH ZA RADIO I TELEWIZJE

Dotyczy to jednak tylko osób u których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności; całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji; jak i osoby u których stwierdzono całkowitą głuchotę bądź obustronne upośledzenie słuchu. Przysługuje ono również osobom niewidomym u których ostrość wzroku nie przekracza 15%, oraz inwalidom wojennym lub wojskowym.

USŁUGI POCZTOWE

Na oficjalnej stronie Poczty Polskiej możemy przeczytać, że Poczta Polska bezpłatnie umożliwia doręczanie przesyłek (listy nierejestrowane, listy rejestrowane, przesyłki z zadeklarowaną wartością) i przekazów pocztowych do osób niepełnosprawnych z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłek w placówce pocztowej.”

Ponadto jak podaje Urząd Komunikacji Elektronicznej ,, Przepisy nakładają na Pocztę Polską S.A. obowiązek przystosowania placówek pocztowych do obsługi osób niepełnosprawnych, w szczególności stosowania takich rozwiązań technicznych oraz procedur, które zapewnią osobom niepełnosprawnym dostęp do usług powszechnych.”

50% RABATU NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE (przyłączenie do sieci i abonament), tylko dorośli i dzieci, które ukończyły 16 rok życia i tylko w przypadku uszkodzenia wzroku, słuchu lub mowy. Uprawnienie dotyczy także opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, przy czym opiekun tylko w przypadku stałego lub czasowego zameldowania z osobą niepełnosprawną w tym samym lokalu.

KARTA PARKINGOWA

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia: do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert) oraz do niestosowania się do następujących znaków drogowych:

  • B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
  • B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych.

ULGA REHABILITACYJNA

W ramach tej ulgi osoby z niepełnosprawnością mają prawo do odliczenia w deklaracji PIT wydatki związane z rehabilitacją, zakupem leków czy urządzeń niezbędnych do utrzymania sprawności. Wydatki takie dzieli się na nielimitowane i limitowane. Dokładną rozpiskę co i w ramach jakiej kategorii można odliczyć znajdziecie na stronie: www.podatki.gov.pl.

Może są jakieś ulgi, które pominęłam? Jakaś nowa ustawa, która niedawno weszła bądź ma wejść w życie? Jeśli tak podzielcie się swoją wiedzą i informacjami w komentarzach!

Opracowanie:

Rampowiczka Marzena Lejkowska

Publikacja w ramach stażu.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial