Uniwersytet Medyczny wyspecjalizuje się w badaniach nad zdrowym starzeniem

Władze Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podsumowały we wtorek działalność Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem. Dzięki przekazanym przez UE w ciągu trzech lat ponad 4,5 mln euro prowadzono m.in. badania naukowe, warsztaty edukacyjne dla seniorów i szkolenia dla personelu medycznego. Władze uczelni zapowiedziały kontynuację tej działalności.

 

"W ciągu trzech lat, korzystając z ponad 4,5 mln euro środków unijnych, stworzyliśmy ośrodek naukowy – to dziesięć zespołów współpracujących ze sobą ściśle w badaniach nad zdrowym starzeniem. Dzięki tym pieniądzom mogliśmy poprawić jakość naszych badań naukowych, co uzyskaliśmy poprzez międzynarodową wymianę naukową i zainwestowanie ponad 1,5 mln euro w nowoczesny sprzęt. Program umożliwił też promocję naszych badań naukowych – zorganizowaliśmy dziesięć konferencji międzynarodowych z udziałem kilkuset wykładowców z całego świata – podkreślił koordynator Centrum prof. Marek L. Kowalski.

Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem (ang. Healthy Ageing Research Centre, HARC), stworzone przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, jest ośrodkiem naukowym, badawczym i propagującym wiedzę na temat szeroko pojętej problematyki starzenia się. W ramach projektu, w którym w latach 2013-2016 uczestniczyło 21 partnerów zagranicznych, stworzono m.in. wirtualne laboratorium prowadzące zaawansowane badania nad układem immunologicznym oraz pierwszy w Łodzi biobank, w którym są przechowywane próbki służące badaniom naukowym.

"Równolegle do działalności naukowej Centrum prowadziło bardzo intensywne działania w obszarze społecznym. Powołaliśmy Akademię Zdrowego Starzenia, która nie jest jedynie uniwersytetem trzeciego wieku, ale i realizacją idei, że osoby starsze należy nie tylko edukować, lecz starać się też zmieniać ich styl życia. W cyklach warsztatów przeszkoliliśmy ok. 1,3 tys. seniorów. Uważamy, że te działania to właściwa droga do propagowania zdrowego starzenia się, dlatego mamy zamiar je kontynuować" – zaznaczył prof. Kowalski.

Tematy warsztatów w ramach Akademii Zdrowego Starzenia dotyczyły utrzymania sprawności fizycznej i psychicznej, zdrowego odżywianie i radzenia sobie z chorobami typowymi dla osób w starszym wieku. Z zajęć skorzystało 600 seniorów.

W ramach HARC zorganizowano też konferencje edukacyjne, które problematykę geriatryczną przybliżały lekarzom pierwszego kontaktu, pielęgniarkom, fizjoterapeutom. Uczestniczyło w nich ponad 200 osób.

W czasie konferencji podsumowującej projekt HARC, władze uczelni zapowiedziały, że – biorąc pod uwage sukces projektu – badania nad zdrowym starzeniem i międzynarodowa współpraca w tej dziedzinie będą kontynuowane.

"Od początku zakładaliśmy, że zbudujemy wokół tego projektu interdyscyplinarną specjalizację naszej uczelni, którą będzie zdrowe starzenie. Dzięki rozpoznawalności, którą Uniwersytet uzyskał w obszarze aktywnego życia i zdrowego starzenia, udało nam się wejść do europejskiego konsorcjum węzłów wiedzy i innowacji" – wyjaśniła prorektor ds. nauki prof. Lucyna Woźniak.

W ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia (EIT Health) łódzka uczelnia chce uczestniczyć w interdyscyplinarnych projektach dotyczących innowacyjnych rozwiązań służących podniesieniu jakości życia i zdrowia osób starszych.

"To wymaga współpracy z instytutami badawczymi, wielkim przemysłem i wyszukiwania innowacyjnych pomysłów, które powstają w czasie badań naukowych, a potem wprowadzania ich do projektów europejskich. Rozpoczęliśmy intensywną współpracę z globalnymi firmami, aby wykorzystać badania naukowe do tworzenia innowacyjnych produktów dla starzejącego się społeczeństwa. Innowacje dotyczyć mogą zarówno tworzenia nowych leków czy procedur leczniczych, ale też podniesienia efektywności służby zdrowia poprzez nowe systemy organizacyjne czy innowacji socjalnych" – dodała prof. Woźniak.

Prorektor poinformowała, że w przyszłym tygodniu w Brukseli odbierze certyfikat Komisji Europejskiej, przyznający uczelni tytuł centrum referencyjnego EIT. Uniwersytet Medyczny w Łodzi uzyska takie uprawnienia jako pierwszy w Polsce. Dzięki nim będzie mógł współpracować z 74 ośrodkami EIT w Europie.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial