Uprzedzenia to przestępstwo

 

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzmocnienia reakcji państwa na uprzedzenia.

Raporty organizacji pozarządowych ukazują niepokojący stopień przemocy i mowy nienawiści, z którymi stykają się przedstawiciele różnych mniejszości. Problem ten dotyka w szczególności osoby nieheteroseksualne, osoby transpłciowe, osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze. Do kategorii przestępstw z nienawiści określonych w Kodeksie karnym należą obecnie przestępstwa popełniane z uwagi na narodowość, rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie albo bezwyznaniowość ofiary. W ocenie Rzecznika, definicję tę należy rozszerzyć na przesłanki takie jak niepełnosprawność, wiek, orientacja seksualna i tożsamość płciowa.

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rzecznik-ws-ochrony-ofiar-przestepstw-z-nienawisci

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial