W Tarnowie środki dla niepełnosprawnych

W 2016 roku tarnowski magistrat pozyskał dotację w kwocie blisko 4,5 miliona złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki przekazano miedzy innymi na likwidację barier architektonicznych, program „Aktywny samorząd” oraz rehabilitację zawodową i społeczną. Z dofinansowania skorzystało ponad 1600 indywidualnych mieszkańców Tarnowa.

 

Największą kwotę, ponad 3 miliony 700 tysięcy złotych uzyskano na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.  W ramach tego dofinansowania chętni korzystali z kursów podnoszących kwalifikacje, otrzymali wsparcie finansowe umożliwiające udział w turnusach rehabilitacyjnych, otrzymali środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej czy skorzystali z pomocy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego. Taka forma wsparcia dotarła do ponad tysiąca osób.

Tarnowski magistrat w minionym roku po raz kolejny przystąpił do programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków PFRON. Głównym założeniem tego programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających właściwe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. W jego ramach osoby niepełnosprawne mogły uzyskać dofinansowanie między innymi na zakup sprzętu elektronicznego, dofinansowanie szkoleń lub kontynuowania nauki czy pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej.

Ważnym elementem było też dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji województwa małopolskiego robót budowlanych w obiektach publicznych służących rehabilitacji. W tym roku zrealizowano dwa ważne projekty. Pierwszy to rozbudowa budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie o szyb windowy wraz z przebudową istniejącego węzła sanitarnego w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych.  Natomiast drugi to budynek przy ul. Zbylitowskiej 9 oddany na podstawie umowy dzierżawy Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, w którym również dobudowano szyb windy. Stowarzyszenie zamierza prowadzić w tym budynku m.in. Niepubliczne Przedszkole Specjalne oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Źródło: www.tarnow.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial