Projekt fundacji Sustinae dla osób niepełnosprawnych – pomoże Ci się odnaleźć na rynku pracy

Jeśli brakuje Ci pewności siebie, siły przebicia na rynku pracy i uważasz, że masz niewystarczające kwalifikacje zawodowe! Zapraszamy Cię do udziału w projekcie „Centrum Animacji Kariery Osób Młodych.

Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego”, realizowanym przez Fundację Sustinae.

Krok ku samodzielności

Młodej osobie niepełnosprawnej odnalezienie się na rynku pracy może stanowić duży problem, z uwagi na brak doświadczenia oraz niewystarczające kwalifikacje. Długotrwałe pozostanie bez pracy, a co za tym idzie – gasnąca potrzeba samorozwoju przyczynia się do znacznego obniżenia jakości życia młodego człowieka. Ostatnim etapem jest wykluczenia z rynku pracy.

– Naszym celem jest wprowadzenie młodego pokolenia pracowników niepełnosprawnych na rynek pracy – opisuje Adriana Skupień, koordynatorka projektu . – Uczestnik projektu weźmie udział w spotkaniach z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy. Pozwoli to na określenie jego potencjału zawodowego i zaplanowanie ścieżki kariery i rozwoju.

W ramach projektu istnieje możliwość odbycia szkoleń zawodowych, które zostaną dobrane indywidualnie w zależności od stwierdzonych potrzeb i możliwości. – Jest to szansa dla osób, które chciałyby zmienić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub też widzą potrzebę dostosowania się do potrzeb rynku pracyCelem nadrzędnym projektu jest znalezienie zatrudnienia dla wszystkich uczestników projektu. Dodatkowo jeśli będzie taka potrzeba, może być poprzedzone 3-miesięczym płatnym stażem zawodowym.

Kogo poszukuje Fundacja Sustinae?

– Do projektu poszukujemy 25 młodych osób w wieku 18-29 lat, niepracujących, nieuczących się stacjonarnie, które mieszkają na terenie gminy Kraków lub powiatu krakowskiego. Na zgłoszenia do udziału w projekcie czekamy do końca kwietnia 2018 roku. Obecnie pozostało już niewiele miejsc wolnych.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Chętne osoby prosimy o kontakt pod numerem: 883 340 209, e-mail: aneta.duch@fundacjasustinae.org lub osobisty w biurze Fundacji.

Więcej informacji o projekcie „Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego” na stronie internetowej Fundacji : www.fundacjasustinae.org.

 

Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial