Wrocław bez barier

Odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnością jest Wrocławski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pn. „Bez barier”, wyznaczający standardy, idee, i kierunki działań przyświecające polityce włączania tej grupy osób w ogół społeczności lokalnej. Realizacja programu ma na celu stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Program to z jednej strony sposób na zmianę mentalności, z drugiej natomiast droga do poszukiwania konkretnych rozwiązań i ich wdrażanie. Służą temu konsultacje prowadzone przez władze miejskie z samymi zainteresowanymi oraz zrzeszającymi ich organizacjami, uwzględnianie ich opinii i propozycji w celu wspólnego wypracowania skutecznych rozwiązań.

Priorytetowy charakter mają te działania, które przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin, sprzyjają włączaniu ich w główny nurt życia społecznego oraz w sposób maksymalnie efektywny aktywizują we wszystkich najważniejszych sferach życia.

szczegóły na: http://www.wroclaw.pl/wroclaw-bez-barier

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial