Wspinaczka w Tarnowie

Tarnów dysponuje jedną z najlepszych obecnie ścian wspinaczkowych w Polsce na ścianie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie przy ul. Mickiewicza 8.

Tam po raz czwarty w tym roku odbyły się w kwietniu  IV Ogólnopolskie Zawody we Wspinaczce Osób z Niepełną Sprawnością.

W zawodach uczestniczą osoby z różnorakimi niepełnosprawnościami: z autyzmem, z dysfunkcjami narządów ruchu, z porażeniem mózgowym. Adresatami zadania są osoby z niepełną sprawnością, bez określania przyczyny niepełnosprawności. Są to osoby wykluczone społeczne, które mają groszy dostęp do zajęć sportowych oraz do aren, na których mogą sprawdzać swoje możliwości i pokonywać słabości.

Organizatorami Zawodów są:
Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie,
Akademicki Związek Sportowy PWSZ w Tarnowie,
Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II.

Patronatami honorowymi Zawody objęli:
Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego,
Roman Ciepiela – Prezydent Miasta Tarnowa.

 

IV Zawody

III Zawody

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial