XVII edycja konkursu „Gdynia bez barier”

W XVII edycji konkursu „Gdynia bez barier" podczas uroczystej gali w Teatrze Muzycznym w Gdyni Kapituła Konkursu przyznała:

  • Medal „Gdynia bez barier” spółce Alter Art Festival za kompleksową dostępność Festiwalu Open'er dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami,
  • Medal „Gdynia bez barier” pani Katarzynie Napiórkowskiej za nowatorski przekaz i odwagę mówienia o trudnym temacie, jakim jest depresja,
  • Medal „Gdynia bez barier” pani Magdalenie Biegańskiej za pełną entuzjazmu zachętę i „poruszenie” do wszelkiej aktywności osób poruszających się na wózkach, ich rodzin i przyjaciół,
  • wyróżnienie pani Agnieszce Kokorzyckiej wraz ze społecznością Szkoły Podstawowej nr 11 w Orłowie oraz organizatorom akcji „Obudź w sobie Anioła dla Mateusza Przybył” za pomysł, zaangażowanie i realizację akcji, dzięki której udało się uratować życie chorego chłopca,
  • wyróżnienie gdyńskiemu partnerstwu na rzecz osób niepełnosprawnych za zaangażowanie w realizację kompleksowych działań dedykowanych osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom, wyznaczenie adekwatnych do potrzeb kierunków rozwoju sieci usług społecznych oraz inspirowanie do zmiany społecznej w drodze otwartego dialogu.

Gdynia od lat konsekwentnie realizuje politykę społeczną, mającą na celu pełne i aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu miasta. W listopadzie 2000 r. Rada Miasta Gdyni uchwaliła „Program kompleksowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych”. 

www.niepelnosprawni.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial