Zgłoś Człowieka bez barier 2016

Konkurs „Człowiek bez barier” jest organizowany już po raz 14. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Jego celem jest promocja osób z niepełnosprawnością, których społeczna aktywność, zaangażowanie i postawa są dla innych przykładem i źródłem motywacji do przełamywania barier w życiu codziennym. Nowością w tym roku będzie wybór osoby z niepełnosprawnością, aktywnie działającej w sieci. Wybierając „Osobowość internetową” chcemy nagrodzić blogera, vlogera, kogoś kto prowadzi ciekawy serwis, bądź stworzył aplikację, ułatwiającą życie osobom z niepełnosprawnością. 

W trzynastu dotychczasowych konkursach nagrodzono 72 osoby. „Człowiekiem bez barier 2015” została Agnieszka Bal. Kobieta, która ma mózgowe porażenie dziecięce, porusza się na wózku inwalidzkim, a do komunikacji używa dużej tablicy z literami. Mimo to jest niezwykle aktywna i zaangażowana społecznie, działa na rzecz podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej osób korzystających ze wspomagających i alternatywnych metod komunikacji. Poza tym jest radną Młodzieżowej Rady Żoliborza, wiceprezesem Stowarzyszenia na rzecz Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych „Ożarowska” oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów”.

Nagrodę specjalną w Konkursie „Człowiek bez barier 2015“ otrzymała piosenkarka Monika Kuszyńska.

Organizator Konkursu dokonuje weryfikacji nadesłanych zgłoszeń pod kątem spełnienia kryteriów formalnych, a następnie wyłania 15 kandydatów, którzy zostaną zaprezentowani Kapitule Konkursu. Na wyłonionych przez organizatora kandydatów głosować mogą także użytkownicy portalu www.niepelnosprawni.pl – najlepszy z nich otrzyma Nagrodę Publiczności. Tegorocznych laureatów poznamy podczas uroczystej gali 2 grudnia 2016 roku.

Zgłoszenie kandydata do Konkursu „Człowiek bez barier 2016” jest okazją do odkrycia nieprzeciętnych osób i opowiedzenia o nich światu. Kandydata do konkursu może zgłosić każdy.

Zgłoszenia można przesłać pisemnie na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Andersa 13; 00-159 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Człowiek bez barier 2016”,
lub mailem na adres: czlowiekbb@integracja.org, umieszczając w temacie tekst: Konkurs „Człowiek bez barier 2016”. Formularz dostępny jest na stronie internetowej niepelnosprawni.pl/czlowiekbezbarier. Tam też znajduje się regulamin konkursu.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 22 530 65 70 lub mailowo: czlowiekbb@integracja.org

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial