Zmiany w leczeniu szpitalnym – opieka koordynowana

Dzięki utworzeniu sieci szpitali placówki uzyskają gwarancję stabilności finansowania – ocenił w radiowej Trójce minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Dodał, że szpitale te po wypisaniu pacjenta do domu będą miały obowiązek zapewnienia mu kontynuacji leczenia.

Odpowiadając na pytanie, czy w efekcie nowych zasad finansowania szpitali małe placówki stracą finansowanie, Radziwiłł zapewnił, że będzie "wręcz odwrotnie". Powiedział, że zarówno szpitale powiatowe, jak i inne publiczne lub skomercjalizowane placówki "uzyskają gwarancję stabilności finansowania". "To jest bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów" – zaznaczył. 

Dodał, że dla pacjentów istotne będzie wprowadzenie systemu opieki koordynowanej. Wskazywał, że obecnie pacjenci po wypisaniu ze szpitala sami muszą zadbać o kontynuację leczenia i opiekę specjalistów lub rehabilitację. Radziwiłł podkreślił, że szpitale, które zostaną zakwalifikowane do sieci, będą miały obowiązek zapewnienia pacjentom kontynuacji leczenia, np. poprzez ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. 

Wskazał, że dzięki temu niektórzy pacjenci będą pod opieką tego samego lekarza, który zajmował się nimi na oddziale szpitalnym. "Wydaje się, że to jest sytuacja idealna i tak właściwie to powinno wyglądać" – powiedział. 

Resort proponuje utworzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali. PSZ ma także obejmować ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Zgodnie z zapowiedziami ok. 85 proc. środków przeznaczonych na lecznictwo szpitalne będzie wykorzystane w ramach sieci, natomiast pozostałe środki będą dzielone w ramach konkursów. 

W PSZ będą mogły znaleźć się szpitale, w których funkcjonuje izba przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy (drugiego warunku nie będzie musiała spełniać jedynie część placówek, np. szpitale onkologiczne i pulmonologiczne). Szpitale te muszą także posiadać przez co najmniej 2 lata kalendarzowe oraz w momencie kwalifikacji umowę z NFZ w zakresie dotyczącym świadczeń, których dany szpital może udzielać w ramach PSZ. 

Finansowanie szpitali będzie oparte w znacznej mierze na ryczałcie obejmującym łącznie wszystkie profile, w ramach których świadczeniodawca udziela świadczeń w PSZ. Szpital zakwalifikowany do danego poziomu systemu zabezpieczenia będzie miał zagwarantowaną umowę z NFZ. 

W PSZ ma być wyodrębnionych sześć poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Do poziomu szpitali I stopnia należeć mają przede wszystkim szpitale powiatowe, do II stopnia – szpitale realizujące bardziej skomplikowane świadczenia, a do III stopnia – wieloprofilowe szpitale specjalistyczne. Następne dwa poziomy to szpitale onkologiczne i pulmonologiczne oraz pediatryczne. Ostatni poziom – szpitali ogólnopolskich – obejmie instytuty oraz szpitale kliniczne utworzone przez ministra i uczelnie medyczne. 
 

Źródło: www.kurier.pap.pl

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial