ZUS przypomina

Pobierający wcześniejsze emerytury oraz renciści, którzy pracowali w 2023 r. muszą pamiętać, by do końca lutego poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach.

Obowiązek ten dotyczy osób pobierających emeryturę, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobieta/65 lat mężczyzna), w tym emerytów pracujących za granicą oraz rencistów, którzy osiągają dodatkowe zarobki.

Jeśli dodatkowe zarobki nie są wyższe niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (łącznie w 2023 r. – 57923,30 zł),
emerytura lub renta wypłacane są w pełnej wysokości. Jeśli wynoszą więcej niż ten próg, świadczenie jest zmniejszane,
a jeżeli dodatkowe pieniądze są wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (łącznie w 2023 r. – 107571,40 zł),
wypłata za dany miesiąc zostaje zawieszona.

Aby ZUS mógł rozliczyć świadczenie w najkorzystniejszy sposób (rocznie lub miesięcznie),
warto przedłożyć zaświadczenie o kwocie zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial