100 Polaków wypowie się m.in. o szczepieniach w międzynarodowym badaniu

Co sądzimy na temat globalnego ocieplenia, szczepionek, medycyny alternatywnej czy żywności modyfikowanej genetycznie? Naukowcy poszukują stu Polaków, którzy wezmą udział w wywiadach na temat nauki. Do międzynarodowego projektu można zgłaszać się poprzez stronę internetową. Udziału nie mogą brać w nim naukowcy.

Rozmowy mają zweryfikować to, w jaki sposób komunikacja wpływa na poglądy i przekonania na temat wybranych zagadnień

naukowych. Wywiady zostaną przeprowadzone w Łodzi, 21 września, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wszelkie koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania w Łodzi pokrywają organizatorzy badania.

Konsultacje w ramach projektu CONCISE obejmą kilka warsztatów. Zostaną one przeprowadzone jednego dnia. Uczestnicy będą wymieniać się uwagami o wybranych zagadnieniach naukowych: szczepionkach, zmianach klimatu, medycynie alternatywnej czy genetycznie modyfikowanej żywności. Organizatorzy spotkania poszukują setki Polek i Polaków, którzy zawodowo nie zajmują się nauką.

„Zapraszamy do naszego badania osoby, które mogą nam opowiedzieć, w jaki dokładnie sposób wiedza naukowa trafia do ich domów oraz jakie media, kanały i źródła informacji są dla nich wiarygodne” – mówi Carolina Moreno, profesor dziennikarstwa z Uniwersytetu w Walencji, koordynatorka międzynarodowego projektu CONCISE.

Uczestnicy projektu muszą być pełnoletni, mieszkać na stałe w Polsce i posługiwać się płynnie polskim językiem. Zgłoszenia do projektu można wysyłać poprzez stronę internetową: https://concise-h2020.eu/pl/public-consultations/

„Zapraszamy osoby, które oprócz pomagania nam w projekcie, będą mogły spędzić miły weekend w Łodzi, poznać miasto i jego historię” – mówi profesor Izabela Warwas z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, regionalny koordynator projektu CONCISE. Wśród uczestników konsultacji zostaną rozlosowane ponadto nagrody i upominki.

Badacze zamierzają zweryfikować, w jaki sposób i w jakiej formie wiedza naukowa trafia do społeczeństwa. Podkreślają, że nie ma tutaj złych i dobrych odpowiedzi. Najważniejszy jest świadomy udział w zajęciach i przekazanie jak najpełniejszych osobistych opinii.

Projekt CONCISE ma zgromadzić opinie pięciuset osób z Polski, Włoch, Słowacji, Hiszpanii i Portugalii. Organizatorzy zapewniają, że choć badanie ograniczone jest do kilku zagadnień i krajów, wyniki będzie można przedstawić w skali ogólnoeuropejskiej.

Dwuletni projekt badawczy – „SwafS” czyli „Nauka ze społeczeństwem i dla społeczeństwa” finansowany jest z unijnego programu Horyzont 2020. W ramach CONCISE współpracuje ze sobą 9 instytucji z pięciu europejskich krajów, w tym Uniwersytet Łódzki. Drugim polskim partnerem jest firma Danmar Computers z Rzeszowa.

PAP – Nauka w Polsce

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial