Praca dla niepełnosprawnych. Poradnik jak znaleźć pracę.

Aktywność zawodowa wśród osób niepełnosprawnych  ma ogromny wpływ na stan psychiczny danej osoby jak i na prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Posiadanie pracy wyznacza nam cel w codziennym życiu oraz poczucie obowiązku do spełnienia. Sprawia, że czujemy się potrzebni oraz mam wpływ na zachodzące zmiany.

Praca dla osób niepełnosprawnych

pełni funkcje terapii i pomaga w szybszym powrocie do zdrowia. Dlatego należy pamiętać, że  rehabilitacja medyczna jest równie ważna jak ta zawodowa czy społeczna.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Niestety mimo pozytywnych zmian, aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych znacznie odbiega od prezentowanych danych osób sprawnych. Różnica między wskaźnikiem zatrudnienia osób sprawnych a niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wyniosła 49,6 pkt proc. a między stopą bezrobocia 4,4 pkt proc. Te różnice są ogromne.

Częstym problemem braku aktywności zawodowej wśród osób niepełnosprawnych jest problem ze znalezieniem pracy niż sama niechęć jej podejmowania.

Kolejnym aspektem jest złe podejście zainteresowanej osoby do poszukiwania oraz przygotowania się do pracy. W kilku punktach postaramy się poruszyć tematy związane ze znalezieniem pracy dla osób niepełnosprawnych aby pomóc w jej znalezieniu.

Poszukiwanie pracy przez osobę niepełnosprawną

to proces, który ma swoje etapy.  Jeśli nie chcesz pominąć żadnego z nich – zapoznaj się z naszymi podpowiedziami. Sprawdź, czy szukając pracy, poprawnie realizujesz wszystkie punkty.

Praca dla osoby niepełnosprawnej

Praca jest jedną z najważniejszych sfer życia człowieka i przynosi wiele korzyści. Należą do nich: niezależność, rozwój osobisty, satysfakcja i poczucie spełnienia. Wyzwania związane z podjęciem pracy pełnią dla osoby z niepełnosprawnością rolę rozwijającą i rehabilitacyjną. Są to: pokonywanie własnych barier, odpowiedzialność, systematyczność, organizacja czasu, współdziałanie z otoczeniem.

Jak zacząć szukać pracę?

Zanim przystąpisz do poszukiwania odpowiedniego dla siebie pracodawcy, sprawdź jakimi umiejętnościami sam dysponujesz i co możesz zaoferować firmie, do której chciałbyś aplikować. W tym celu wypisz szkoły, które ukończyłeś, dyplomy jakie zdobyłeś i kursy, które ukończyłeś. Będzie to podstawą do stworzenia twojego CV, czyli życiorysu. Zrób też listę kwalifikacji, które chciałbyś w najbliższym czasie zdobyć i konsekwentnie realizuj swój cel.

Oferty pracy

Pamiętaj, że przeglądanie ofert pracy, znajdujących się w urzędzie pracy to nie jedyna możliwość. Nie ograniczaj więc poszukiwań do zamieszczonych tam ofert, ale spróbuj także szukać ofert poprzez organizacje pozarządowe, które specjalizują się w pomaganiu znalezienia pracy zwłaszcza osobom z niepełnosprawnością. Będą to stowarzyszenia i fundacje, które zatrudniają też często doradców zawodowych, którzy mogą ci pomóc skonkretyzować  poszukiwania zgodnie z umiejętnościami, jakie posiadasz.

Aktywnie przeszukuj Internet w poszukiwaniu ofert pracy, wykorzystując strony agencji pośrednictwa pracy, portale organizacji pozarządowych również tych pośredniczących w poszukiwaniu pracy dla osób z niepełnosprawnością.

Jaki pracodawca?

Jeśli masz sprecyzowane oczekiwania, co do branży, w której chciałbyś pracować, poszukaj firm zatrudniających pracowników z twoim wykształceniem lub specjalnością, która cię interesuje. Większość potrzebnych ci informacji znajdziesz w Internecie. „Wygoogluj” pracodawców, do których chciałabyś aplikować i sprawdź, jak wygląda profil pracowników, których zatrudniają. Jeśli interesują cię firmy, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnością, sprawdź z jakim stopniem niepełnosprawności poszukiwani są kandydaci.

Rynek otwarty czy praca chroniona

Im wyższe są twoje kwalifikacje tym odważniej powinieneś poszukiwać pracy na rynku otwartym. Pracodawcy coraz odważniej zatrudniają osoby z niepełnosprawnością, gdy mogą oprzeć się na ich kompetencjach zawodowych. Posiadanie w swoim zespole osoby niepełnosprawnej podnosi rangę firmy, jako tej która stawia na różnorodność i nie poddaje się stereotypom. Coraz więcej firm posiada również lokalizacje w nowoczesnych miejscach, które już na etapie budowy nie posiadają barier architektonicznych. Z tego względu też chętniej zatrudniają również osoby poruszające się na wózku.

Niepełnosprawni w pracy

Obecnie jest wiele opcji szukania pracy przez osoby niepełnosprawne, dużym ułatwieniem jest możliwość korzystania z Internetu, dzięki czemu pracy możemy szukać sami, siedząc w domu. Poniżej przedstawiamy opcje, gdzie należy szukać pracy:

Otwarty rynek pracy

Osoby niepełnosprawne mają prawo do podjęcia pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z ich wykształceniem/doświadczeniem oraz do skorzystania z doradztwa zawodowego. Dodatkową informacją dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności jest dostosowanie warunków pracy do ich potrzeb.

Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, mogą ubiegać się o odpowiednie wsparcie oraz ulgi finansowe.

Jedynym minusem szukania posady na otwartym rynku pracy jest widoczna dyskryminacja oraz brak równości w rekrutacji osób niepełnosprawnych na określonych stanowiskach. Na szczęście coraz więcej firm stara się jednak odbiegać od takiego podejścia i starają się dawać szanse na zatrudnienie na różnych stanowiskach oraz możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji.

Zakłady pracy chronionej

Są to firmy, które tworzą stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, w zamian za możliwość korzystania z ulg oraz zwolnień z opłat, dzięki czemu mogą zasilić zakładowy fundusz rehabilitacyjny przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, z którego środki przeznaczane są na  finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej.

W zakładach pracy chronionej, obiekty i pomieszczenia, w których pracują osoby niepełnosprawne muszą zostać odpowiednio dostosowane i przestrzegać określone przepisy odpowiadające bezpieczeństwu i higieny pracy, a przede wszystkim muszą spełniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Dotyczy to nie tylko stanowiska pracy, ale również łazienek, korytarzy, wejścia itp. Dodatkowym aspektem jest zapewnienie doraźnej oraz specjalistycznej opieki medycznej czy też usług rehabilitacyjnych.

Zakłady Aktywności Zawodowej

ZAZ-y są wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką, która została stworzona w celu zatrudniania osób niepełnosprawnych o stopniu znacznym oraz niektórych ze stopniem umiarkowanym u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Organizatorami ZAZ-u są instytucje lub organizacje społeczne.

Ich głównym celem jest pomoc niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i znalezieniu zatrudnienia. Są pośrednikiem pomiędzy warsztatem, a rynkiem pracy.

Podobnie jak w przypadku zakładów pracy chronionej ich obowiązkiem jest przystosowanie obiektu, pomieszczeń oraz miejsca pracy dla określonego pracownika z niepełnosprawnością. Dodatkowo ZAZ-y posiadają zakładowy fundusz aktywności, który przeznaczony jest na pokrywanie potrzeb osób niepełnosprawnych związanych z zakupem odpowiednich sprzętów do samodzielnego funkcjonowania czy też dokształcania, szkolenia a nawet przekwalifikowania danej osoby.

Fundacje, Stowarzyszenia dla osób niepełnosprawnych

Organizację te mają na celu wspieranie osób niepełnosprawnych przez prowadzenie specjalistycznego poradnictwa lub prowadząc pośrednictwo pracy, dzięki któremu są w stanie określić możliwości zawodowej określonej osoby, a także przeciwwskazania do wykonywania zawodu. Mają na celu pomaganie w określeniu odpowiedniej pracy dla danej osoby z niepełnosprawnościami oraz w ramach możliwości pomoc w znalezieniu pracy.

Strony internetowy z ofertami pracy

Obecnie można znaleźć kilka stron, które w swojej ofercie mają specjalną działkę dla osób niepełnosprawnych / dla osób z orzeczeniem. Dużym ułatwieniem jest możliwość ustawienia filtrów, gdy przykładowo interesuje nas praca zdalna, na pełnym etacie lub w określonej branży.

Niektóre strony wymagają rejestracji, gdzie zakładane jest osobiste konto, w którym wypełnia się odpowiednie formularze z odpowiednimi informacjami na nasz temat, które kolejno wysyłane są do pracodawców.

Inne strony z ofertami pracy dla niepełnosprawnych udostępniają kontakty, zazwyczaj są tą adresy e mail, na który należy wysłać swoje CV.

Portal Rampa.net.pl

Na Portalu Rampa w działce praca możecie znaleźć również wiele ofert pracy tylko i wyłącznie dla osób z orzeczeniem. Również została wyznaczona działka dla pracodawców, którzy są zainteresowani umieszczać swoje ogłoszenia – bezpłatnie.

Dla zalogowanych Rampowiczów, udostępniamy pomoc w redagowaniu CV oraz kontakt z pracodawcami, do których mamy bezpośredni dostęp. LINK Praca dla niepełnosprawnych

Instytucje Publiczne

Nie należy zapominać o instytucjach publicznych, które również mają obowiązek udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w znalezieniu pracy. Do takich placówek należy zaliczyć: Urząd pracy, PFRON, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Działalność gospodarcza i refundacja składek

Jeżeli jesteś osobą ambitną, zaradną i masz pomysł na siebie o swoją firmę, zakładając swoją własną działalność gospodarczą, jako osoba niepełnosprawna możesz liczyć na refundację obowiązkowych składek ZUS-owskich na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, które pokrywane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, mogą ubiegać się o pokrycie całej kwoty na wspominane wcześniej obowiązkowe składki.

Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, otrzymują pokrycie 60% kwoty na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, natomiast osoby o stopniu lekkim, pokrycie kosztów wynosi 30%.

Dotacje dla osób z niepełnosprawnością

Innym rozwiązaniem na podjęcie pracy jest wystartować z własną działalnością. Jeżeli masz pomysł na własną firmę, ale obawiasz się skąd weźmiesz środki na jej rozkręcenie zainteresuj się możliwościami dotacji.

Osoby z niepełnosprawnością mają możliwość otrzymania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Wysokość dotacji to nie więcej niż 15-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (ponad 60 tys. zł). Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej może otrzymać osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Posiadając orzeczenie o niepełnosprawności i prowadząc działalność gospodarczą, można wnioskować o refundację składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ze środków PFRON. Kwota refundacji uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

Dodatkową korzyścią jest jeszcze możliwość dofinansowania do kredytu Dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które już prowadzą działalność gospodarczą, przewidziano także możliwość dofinansowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej do wysokości 50% oprocentowania. Wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak napisać CV

Oprócz informacji o szkołach i kursach, które ukończyłeś ważne będzie wypisanie wszystkich umiejętności, które posiadasz, a więc obsługa komputera oraz oprogramowania, które znasz, znajomość języków obcych, posiadanie prawa jazdy. To podstawowe informacje na których nie poprzestawaj, ponieważ pracodawca będzie również zainteresowany twoimi cechami osobowościowymi.

Czy dobrze sprawdzasz się jako pracownik zespołu, czy posiadasz umiejętności dostosowywania się do nowych warunków pracy, czy jesteś elastyczny, jeśli chodzi o czas pracy, czy twoja dyspozycyjność jest ograniczona. Pokaż siebie z jak najlepszej strony.

Poradnik:  Jak napisać dobre CV  dostępny na portalu

List motywacyjny

W liście motywacyjnym napisz dlaczego chciałbyś pracować właśnie w tej firmie, podaj interesujące cię dziedziny i zareklamuj swoją osobę z jak najlepszej strony. Napisz w czym mógłbyś być przydatny dla firmy i które z twoich umiejętności powinien docenić twój pracodawca.

Jak szukać pracę? Krok po kroku

Pierwszym etapem w procesie poszukiwania pracy jest stworzenie listy swoich mocnych stron osobowości jak i umiejętności zawodowych. Musimy zastanowić się, która z naszych cech oraz doświadczeń będzie mogła zainteresować przyszłego pracodawcę. Bardzo ważną rzeczą jest ciągłe dokształcanie swojej wiedzy oraz umiejętności.

W dzisiejszych czasach, nie da się ukryć, podstawową umiejętnością jest obsługa komputera oraz podstawowych programów typu Office, również liczy się znajomość języka przynajmniej na poziomie komunikatywnym.

Każdy, komu zależy na posiadaniu podstawowych umiejętności jest w stanie samemu posiąść te wiedze, chociażby korzystając z komputera i bezpłatnych stron czy też kanałów na YouTube.

W Urzędach Miasta lub innych instytucjach możemy znaleźć wiele bezpłatnych kursów, po których ukończeniu otrzymamy certyfikaty, którymi będziemy mogli pochwalić się w swoim CV aby nie wyglądało na puste.

Drugim bardzo ważnym etapem jest napisanie CV

Oprócz podstawowych informacji, takich jak dane osobowe, dane do kontaktu czy dotychczasowe wykształcenie jest przede wszystkim pochwalenie się swoich doświadczeniem, na co pracodawca będzie zwracał szczególną uwagę.

Ale co jeżeli jesteśmy dopiero na początku swojej kariery zawodowej i do tej pory nie możemy pochwalić się żadną inną, wcześniejszą pracą?

Jest wiele innych opcji, przykładowo: obecnie w CV liczą się wolontariaty, w których każdy ma możliwość wzięcia czynnego udziału. Osoba, która udziela się społecznie, nie oczekując nic w zamian na pewno zostanie doceniona przez pracodawcę; następnie, płatne lub bezpłatne staże, których możemy szukać w np. Urzędzie Pracy, nabyte podczas stażu umiejętności również nie pozostaną obojętne podczas przeglądania CV; kolejną alternatywą są już wcześniej wspomniane kursy oraz nabyte umiejętności, im więcej jesteśmy w stanie ich wypisać tym większe zainteresowanie może wykazać pracodawca.

Naszą małą podpowiedzią w wypisywaniu swoich mocnych stron oraz zainteresowań jest skupienie się na tych, które rzeczywiście mogą przynieść korzyści w wykonywanej pracy oraz wykazać swoje zaangażowanie czy ambicje.

Osoby, których zainteresowaniem są przykładowo: książki, podróże, sport i polityka- jest bardziej atrakcyjnym pracownikiem niż osoby, których zainteresowania kończą się na: gry komputerowe, disco polo, oglądanie telewizji i zwierzęta.  Jest to skraje zestawienie dwóch osób, pierwszej – osoby, która lubi poznawać nowe rzeczy, rozwija się, lubi rywalizację i jest na bieżąco z tym co się dzieje w świecie, a drugą osobą – której w głowie zabawy oraz lenistwo. Dlatego ważne jest aby zastanowić się kilka razy, o których swoich zainteresowaniach lepiej napisać, a które zatrzymać jednak dla siebie.

Zawsze starajmy postawić się na miejscu pracodawcy, który bierze nasze CV do ręki i przemyśleć, które aspekty go przekonają a które mogą zniechęcić.

Kolejnym etapem

jest zastanowienie się, w jakich miejscach możemy zamieścić lub też przesłać nasze CV, aby przyniosło wyczekiwany efekt. Nieprzemyślane rozsyłanie może wpędzić nas w frustrację, że nie otrzymujemy żadnych odpowiedzi mimo wielu prób, a także na niepotrzebną stratę czasu, którą moglibyśmy wykorzystać na dokształcanie swojej wiedzy.

Niepełnosprawność to atut

Jeśli zastanawiasz się, czy powinieneś ukryć informacje o twojej niepełnosprawności, to pamiętaj, że wiele firm ceni sobie pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności ponieważ mogą czerpać z tego korzyści finansowe.

Zatrudniając osobę z niepełnosprawnością

pracodawca ma obniżoną wysokość wpłat do PFRON oraz otrzymuje dofinansowanie do przystosowania stanowiska pracy i do wynagrodzenia pracownika, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Nie ukrywaj zatem swojej niepełnosprawności,  jest atutem jeśli umiesz  mówić otwarcie o swoich ograniczeniach oraz zaprezentować wiedzę o swoich schorzeniach.

Asystent osoby niepełnosprawnej

Jeśli poruszasz się na wózku, to możesz mieć trudność z wykonywaniem wszystkich zadań jakie wchodzą w zakres twoich obowiązków. Warto wtedy dowiedzieć się czy wśród współpracowników znajdzie się osoba, która pomoże nam np. zdjąć coś z wyższych półek, jeśli zachodzi taka konieczność. Warto też pamiętać, że osobie zatrudnionej na umowę o pracę przysługuje dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia asystenta osoby niepełnosprawnej.

Dodatkowe umiejętności

Poszukując pracy, cały czas szkol się podnoś swoje kwalifikacje. Pracodawcy poszukują osób z konkretnymi umiejętnościami, dlatego wybieraj kursy i szkolenia nie tylko na poziomie podstawowym, ale również zaawansowanym. Im wyżej jesteś wyspecjalizowany tym większy wachlarz ofert będzie na ciebie czekał.

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością

Jeżeli chcesz mieć pewność, że firma zatrudnia osoby z niepełnosprawnością, zadzwoń bezpośrednio do firmy i zapytaj czy istnieje taka możliwość. Możesz spytać, czy w firmie wiedzą o wsparciu, jakie mogą dostać z PFRON, zatrudniając pracownika z niepełnosprawnością. Warto, abyś znał szczegóły dotyczące tego wsparcia.

Przykładowo pracodawca zapłaci więcej na PFRON jeśli nie zatrudnia wystarczającej liczby pracowników z niepełnosprawnością.

Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy powinni zatrudniać 6 proc. osób niepełnosprawnych, ponieważ zobowiązuje ich do tego art. 21 Ustawy o rehabilitacji.

Zatrudnienie jednej osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności zmniejsza wpłaty od 1500 zł do 4500 zł, w zależności od tego, ile firma zatrudnia ludzi i ile wśród nich jest osób z niepełnosprawnością.

Rozmowa kwalifikacyjna

Jeśli obawiasz się rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą warto abyś poszukał organizacji, która przeprowadza szkolenia w takich rozmowach.

Organizacje pozarządowe, które  zajmujące się pośrednictwem pracy dla osób z niepełnosprawnością prowadzą treningi i symulacje rozmów kwalifikacyjnych.

Podczas takiego szkolenia nabędziesz odwagi i pewności siebie, dowiesz się, jak najlepiej się zaprezentować, jak mówić o swojej niepełnosprawności oraz na co warto w rozmowie zwrócić większą uwagę, np. na zaprezentowanie swojej samodzielności lub atutów, dzięki którym pracodawca zwróci na ciebie uwagę.

Staż

Jeśli nadarzy się okazja podjęcia stażu lub pracy tymczasowej wykorzystaj tę szansę. Nie czekaj aż pojawi się propozycja pracy na stałą umowę. Zdobywanie nowych doświadczeń jest lepsze niż oczekiwanie na wymarzone stanowisko pozostając osobą bezrobotną. Może się okazać, ze w międzyczasie sytuacja się zmieni i praca, która miała być tylko tymczasową zamieni się w stały etat. Pamiętaj, że zatrudnienie tymczasowe będzie się liczyć w twoim CV jako dodatkowe doświadczenie w pracy.

Stres

Osoby z niepełnosprawnością często doskonale radzą sobie mimo ograniczeń fizycznych. Jednak w przypadku, gdy dostrzegasz w sobie pewne blokady, które utrudniają ci kontakty, warto rozważyć  wizytę u psychologa.  Specjalista pokaże nad czym warto popracować i skieruje uwagę na te aspekty naszego funkcjonowania, które warto wzmacniać oraz te które wymagają jeszcze pracy.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

Szukając pracy pamiętaj, by upewnić się czy pracodawca dobrze zna przysługujące ci prawa i nie będzie ich łamał.

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością

na pełnowymiarowym etacie nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą pracować do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Skrócony czas pracy nie może wpływać na wysokość wynagrodzenia.

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo do

dodatkowej 15-minutowej przerwy,przeznaczonej na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Łączny czas przerwy to 30 (drugie 15 minut wynika z Kodeksu pracy, jeśli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin).

Niepełnosprawni ze stopniem znacznym lub umiarkowanym

mają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym (przysługuje, gdy minie rok od podjęcia pracy po uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności). Łącznie można skorzystać z 30 dni urlopu lub 36 –jeżeli staż wynosi co najmniej 10 lat.

Osobie z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, jednak nie częściej niż raz w roku oraz  w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Rodzaje umów o pracę:

Umowa o pracę

Może być ona zawarta na czas określony lub nieokreślony, ta druga gwarantuje nam, że nie nie będziemy się martwić wygaśnięciem naszej umowy. Jednak zanim uda nam się podpisać najkorzystniejszą dla nas umowę warto zdobywać doświadczenie w ramach innych rozwiązań.

Umowy o dzieło, umowy zlecenia lub zatrudnienia agencyjne, w ich przypadku nie przysługują takie prawa jak przy umowie o pracę.

Jednak warto pamiętać, że te formy zatrudnienia gwarantują bardziej elastyczny czas pracy, dają możliwość wykonywania części obowiązków zdalnie oraz większą swobodę w ustalaniu planu dnia. Dzięki nim można korzystać z dłuższej rehabilitacji w ciągu dnia i rozkładać obowiązki zgodnie z potrzebami. W zależności od samopoczucia można decydować kiedy pracuję się mniej, a kiedy więcej.

Przywileje osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne, mające zatrudnienie mogą liczyć na pewne przywileje podczas wykonywania swoich obowiązków.

Pierwszą podstawową rzeczą jest czas pracy osoby z orzeczeniem, który nie może być wyższy niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a czas pracy osoby niepełnosprawnej ze stopniem niepełnosprawności znacznego lub umiarkowanego i nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

W przypadku odbywania nadgodzin i trybie nocnym, osoba z niepełnosprawnością nie może zostać zatrudniona. Należy pamiętać, że mimo ustalonych przyzwoleń dla osób niepełnosprawnych i krótszego wymiaru pracy, nie ma obaw obniżeniu wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości.

Osoba niepełnosprawna może

ubiegać się o tzw. racjonalne usprawnienie, które mają na celu przeprowadzenia zmian lub dostosowań do szczególnych, zgłoszonych pracodawcy potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby.

Do racjonalnych usprawnień możemy zaliczyć przystosowanie pomieszczenia (likwidacja barier architektonicznych), zapewnienie odpowiedniego wyposażenia (np. sprzęt biurowy sterowany głosem – ułatwienie dla osób niewidomych. Umożliwienie skorzystania z alternatywnych form komunikacji – zatrudnienie tłumacza języka migowego), jak również ustaleniu czasu pracy, podziału zadań lub oferty kształceniowej lub integracyjnej w zależności od rodzaju niepełnosprawności i zgłoszonych potrzeb. Czasem wystarczające jest przeniesienie stanowiska pracy lub miejsca rekrutacji lub szkolenia z piętra na parter.

Dni wolne od pracy

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają możliwość skorzystania z dodatkowych dni wolnych od pracy, zachowując prawo do wypłaty pełnego wynagrodzenia.

Dodatkowe wolne przysługujące osobie niepełnosprawnej może zostać wykorzystane raz w roku na uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, max 21 dni roboczych. W przypadku wykonywania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Urlop dla osoby niepełnosprawnej

Urlop osobie o stopniu znacznym lub umiarkowanym niepełnosprawności dodatkowo przysługuje urlop wypoczynkowy i wynosi on 10 dni roboczych w danym roku kalendarzowym.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy udzielany jest na takich samych zasadach, jak zwykły urlop wypoczynkowy.

Długość urlopu wypoczynkowego

jest uzależniony od stażu pracy i w przypadku osób niepełnosprawnych o stopniu znacznym lub umiarkowanym wynosi kolejno: 30 dni w przypadku jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, a 36 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony przez ponad 10 lat.

Możliwość skorzystania z pierwszego dodatkowego urlopu przysługującego osobie niepełnosprawnej następuje dopiero po przepracowaniu roku czasu po dniu zaliczenia jej do jednego ze wskazanych powyżej stopni niepełnosprawności.

Za dzień zaliczenia do stopnia niepełnosprawności należy uznać dzień posiedzenia zespołu orzekającego (data wydania orzeczenia).

Kodeks pracy niepełnosprawni

Według Kodeksu pracy, każdy pracownik, którego wymiar czasu pracy wynosi przynajmniej 6 godzin, może skorzystać co najmniej z 15 minutowej przerwy, która wliczona jest w godziny pracy.

Osoba niepełnosprawna może skorzystać z dodatkowych 15 minut przerwy w pracy, która przeznaczona jest na gimnastykę lub wypoczynek, czyli łącznie z 30 minut przerwy, która w całości wliczana jest w godziny pracy.

Wynagrodzenie a renta osoby niepełnosprawnej

Częstym problemem i rozterką osoby niepełnosprawnej w momencie podjęcia pracy jest lęk przed utratą renty, która mu przysługuje.

Obecnie, aby nie utracić renty i aby móc pracować i zarabiać, kwota dochodu nie może przekraczać  3161,70zł.

Kwota ta ulega zmianie, dlatego należy pamiętać aby monitorować zmiany, dotyczące kwoty uniemożliwiającej pobieranie rent. Informacje możecie uzyskać bezpośrednio na infolinii PFRON-u, którzy mają obowiązek przedstawienia konkretnej kwoty, co do grosza. Więcej informacji na ten temat przeczytacie https://www.rampa.net.pl/blog/7923/niepelnosprawni-wynagrodzenie-a-renta

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Osoby, które były zatrudnione przed pojawieniem się niepełnosprawności mogą korzystać też z innych form wsparcia. Jedną z nich jest renta szkoleniowa która ma na celu przekwalifikowanie osoby, która z powodu niepełnosprawności nie może wykonywać dotychczasowego zawodu.

Renta szkoleniowa  pomaga w powrocie na rynek pracy

Przyznaje się ją osobie, która spełnia warunki do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy oraz wobec której istnieje celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Świadczenie można pobierać maksymalnie przez 3 lata.

Program rehabilitacji leczniczej – prewencja rentowa

prowadzonej przez ZUS, którego celem jest przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby, urazu lub wypadku są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy, ale rokują odzyskanie tej zdolności.

Potrzebę rehabilitacji orzeka lekarz orzecznik ZUS

Orzeczenie może być wydane:  podczas kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego,  podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych. Potrzebę rehabilitacji może również wskazać lekarz prowadzący leczenie.

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej prowadzona jest w systemie stacjonarnym albo ambulatoryjnym.

ZUS ponosi całkowity koszt rehabilitacji leczniczej, łącznie z kosztami zakwaterowania i wyżywienia oraz dojazdu na miejsce rehabilitacji.

Wynagrodzenie osoby niepełnosprawnej

Mając przyznane prawo do renty, można pracować. Jednak renta zostanie zmniejszona albo zawieszona po przekroczeniu tzw. progu zarobkowego. Jest on ustalany na podstawie przeciętnego wynagrodzenia na dany kwartał.

Zasady zmniejszania i zawieszania rent zależą od ich rodzaju.
Renta z tytułu niezdolności do pracy

Zmniejszenie świadczenia – jeśli przychody przekroczą 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale będą niższe niż 130% przeciętnego wynagrodzenia – świadczenie ulegnie zmniejszeniu o kwotę przekroczenia. Zmniejszenie świadczenia nie może przekraczać tzw. maksymalnej kwoty zmniejszenia.

Zawieszenie świadczenia

jeżeli przychody przekroczą 130% przeciętnego wynagrodzenia. Na zawieszenie albo zmniejszenie renty wpływa przychód z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, np. z umowy o pracę albo prowadzenia działalności gospodarczej.

Renta socjalna

Zawieszenie świadczenia następuje, jeśli przychody przekroczą 70% przeciętnego wynagrodzenia. Nie stosuje się zmniejszania renty socjalnej, czyli jeżeli przychód przekroczy wspomniany wyżej próg choćby o 1 zł, to zawieszona zostanie pełna kwota renty. Progi zarobkowe zmieniają się co kwartał.

 

6 odpowiedzi do artykułu “Praca dla niepełnosprawnych. Poradnik jak znaleźć pracę.

  1. Pingback: Niepełnosprawni na rynku pracy - opinia Rampowicza Grzegorza - Rampa

  2. Pingback: Praca Rampowiczki Doroty - Rampa - Pokonujemy bariery

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial