Agencji Badań Medycznych podpisze list intencyjny z kluczowymi firmami farmaceutycznymi

4 września, w ramach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, Agencja Badań Medycznych podpisze list intencyjny deklarujący współpracę z przedstawicielami kluczowych firm farmaceutycznych w Polsce w zakresie rozwoju innowacyjności polskiej medycyny.

Kooperacja ma na celu wspieranie przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności innowacyjnej w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych
w ochronie zdrowia. Współpraca ukierunkowana będzie na rozwój nowych technologii  i badań naukowych w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji.

Wspólne działania mają opierać się w szczególności na: wymianie doświadczeń, organizacji wspólnych warsztatów, konferencji, seminariów, czy szkoleń, a także na tworzeniu form współpracy na poziomie eksperckim i doradczym.

Agencja Badań Medycznych jest nowym, ale bardzo ważnym podmiotem w przestrzeni badań klinicznych w Polsce. Jesteśmy przekonani, że podpisanie porozumienia stanowi ważny etap budowania długofalowych i partnerskich relacji z ABM w oparciu o wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk. MSD zawsze w centrum swoich działań stawia pacjenta, stąd wierzymy, że podpisanie dokumentu przyczyni się do ułatwienia polskim pacjentom dostępu do nowych terapii. Chcemy aktywnie brać udział w tym procesie. podsumowuje Denis Vujicic, Dyrektor Zarządzający MSD Polska

Zainteresowanie współpracą wyrazili członkowie Komitetu Farmaceutycznego w Amerykańskiej Izbie Handlowej (AmCham). Oficjalne podpisanie listu intencyjnego odbędzie się podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, 4 września o godz. 15:30 w strefie redakcyjnej tygodników Wprost i Do Rzeczy.

Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial