Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami 2016

Uprzejmie informujemy, że Prezydent Miasta Rzeszowa jest dysponentem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na finansowanie niżej wymienionych form aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Rzeszowa, zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, niezatrudnione.

I. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Pracodawca – który, zatrudni osobę niepełnosprawną zameldowaną na terenie Rzeszowa, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotna lub poszukująca pracy (niezatrudniona), może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla tej osoby – do wysokości 15-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

II. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Osoba niepełnosprawna – zamieszkała i zameldowana na terenie Rzeszowa, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotna lub poszukująca pracy (niezatrudniona), może ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – do wysokości 15-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

III. Zwrot wydatków na staże i szkolenia.

Osoba niepełnosprawna – zameldowana na terenie Rzeszowa, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotna lub poszukująca pracy (niezatrudniona), może ubiegać się o pomoc w uzyskaniu zatrudnienia poprzez udział w stażach lub szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie.

Szczegółowych informacji udziela:

– Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Zdrowia, ul. Kopernika 16, pok. 6.tel. 17 875 46 55, 17 875 46 64,

– Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Batalionów Chłopskich 7, tel. 17 25 00 200.

źródło: http://www.rzeszow.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial