„Aktywni Plus” – inauguracja nowego projektu PFRON

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg zaprezentowała założenia projektu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Ważną częścią projektu jest porozumienie o współpracy z Grupą Enea.Patronat nad tą inicjatywą objęli Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

Celem projektu „Aktywni Plus” jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne i długotrwałe bezrobocie. Obejmuje on trzy programy ukierunkowane na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością: „Absolwent”, „Stabilne Zatrudnienie” oraz „Praca-Integracja”. Ich łączny budżet to 35,3 mln zł.

W trakcie spotkania prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg oraz prezes Zarządu Enea S.A. Mirosław Kowalik podpisali porozumienie, na mocy którego obie instytucje zobowiązują się do działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Enea przystąpiła do pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Praca-Integracja”. Założeniem programu jest wszechstronne wsparcie osób z niepełnosprawnościami nie tylko w procesie rekrutacji do pracy, ale też w początkowym okresie zatrudnienia.

Osoby niepełnosprawne są takimi samymi obywatelami jak wszyscy inni, mają takie same prawa, natomiast realizacja tych praw, możliwość korzystania z nich jest często ograniczona. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby te osoby mogły w pełni korzystać z przysługujących im praw, w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, żeby czuły się potrzebne i żeby wokół nich budować świat przyjazny i rozumiejący ich potrzeby i ich funkcjonowanie.Mamy dziś wyraźny spadek bezrobocia w Polsce, jest to więc szansa także na zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych. Cieszę się, że Enea dołącza do grona przedsiębiorstw przyjaznych osobom niepełnosprawnym i ich zatrudnieniu–podkreśla Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Niewystarczająca aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami to istotny problem społeczny, dlatego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z innymi podmiotami wdraża rozwiązania, które zwiększą poziom zatrudnienia tych osób, pozwalając im na znalezienie ciekawej i satysfakcjonującej pracy, dostosowanej do ich oczekiwań, potrzeb i możliwości.

– Projekt „Aktywni Plus” umożliwia osobom z niepełnosprawnościami nie tylko rozwój zawodowy, ale też daje możliwości zbudowania relacji, podejmowania nowych, odważnych i inspirujących wyzwań. To kompleksowe rozwiązanie dedykowane zarówno osobom, które dopiero wchodzą na rynek pracy, jak i tym, które mają już doświadczenie w pracy zawodowej. Do współpracy przy realizacji projektu zaprosiliśmy szerokie grono podmiotów, wśród których znalazły się uczelnie (program „Absolwent”), organizacje pozarządowe, instytucje publiczne (program „Stabilne zatrudnienie”), a także i biznes (program „Praca-Integracja”) – wyjaśniała Marlena Maląg, prezes Zarządu PFRON.

Ideą programu „Absolwent” jest wsparcie osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zaplanowaniu i wdrożeniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej oraz pomoc w podnoszeniu

kwalifikacji zawodowych. Środki finansowe na ten program wynoszą 13,2 mln zł. Partnerami PFRON są uczelnie i trzeci sektor.

Program „Stabilne Zatrudnienie” obejmuje dwa moduły. Pierwszy zakłada podjęcie zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnościami w instytucjach publicznych. Drugi – skierowanie osób z niepełnosprawnością na staże zawodowe w administracji rządowej. Staże, finansowane ze środków Funduszu i przygotowane przez organizacje pozarządowe, będą się odbywały w naczelnych, centralnych oraz terenowych organach administracji publicznej. Kwota przewidziana na ten program aktywizujący zawodowo osoby z niepełnosprawnościami to 14,1 mln zł.

Budżet programu „Praca-Integracja” wynosi 8 mln zł. Środki te będą przeznaczone m.in. na zniwelowanie barier uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia, w tym na zakup sprzętów i urządzeń technicznych, zatrudnienie asystenta lub trenera pracy. Równie istotne są uzyskanie umiejętności zawodowych oraz wykorzystanie innowacyjnych metod pracy. Założeniem programu jest podjęcie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy w dużych przedsiębiorstwach realizujących misję społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wskazując na pozytywne efekty współpracy prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg,mówiła: – Jesteśmy przekonani, że takie porozumienia, jak podpisane dziś z Grupą Enea, pozwolą na zniwelowanie barier uniemożliwiających zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami i zbudowanie wartościowych zespołów.Bardzo zależy nam na tym, aby projekt realizowany wspólnie z Eneą przyniósł korzyści dla naszego partnera i dla osób, które podejmą wyzwanie zawodowe, i aby przyczynił się do upowszechnienia dobrych praktyk w biznesie.

Udział w projekcie umożliwi Grupie Enea pozyskanie pożądanych kompetencji. Przystąpienie do programu gwarantuje dotarcie do osób, które bez dodatkowej zachęty oferowanej przez PFRON, prawdopodobnie nie zdecydowałyby się na podjęcie aktywności zawodowej. Dzięki temu firma zyska nowych, wykwalifikowanych pracowników, ekspertów w swoich dziedzinach.

Grupa Enea od wielu lat prowadzi działania oraz podejmuje inicjatywy na rzecz budowania kultury organizacyjnej otwartej na działania pro-społeczne. W tym przypadku wspólnie z PFRON  chcemy przygotować odpowiednią ofertę zatrudnienia dla osób, czasami z naszego najbliższego otoczenia, które z natury rzeczy mogą mieć ograniczony dostęp do rynku pracy. Liczymy, że ta inicjatywa w większym stopniu zaktywizuje osoby niepełnosprawne, otworzy dla nich nowe możliwości, a my pozyskamy dobrych i zaangażowanych pracowników – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

W Grupie Enea, wyłączając LW Bogdankę, pracują już 162 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wśród nich są osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, elektromonterskich czy mistrzowskich. W trosce o niepełnosprawnych pracowników firma podejmuje wiele działań, by zapewnić im jak najbardziej optymalne warunki pracy.

Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial