Atlas Historyczny Polski dla niewidomych

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” wydała Atlas Historyczny Polski dla Osób Niewidomych i Słabowidzących. 

To pierwsza w kraju tak obszerna publikacja zawierająca 13 historycznych map barwno-wypukłych Polski, od jej początków po współczesność.

 

Plansze w formacie A3 są dostępne zarówno dla niewidomych jak i słabowidzących. Wydawnictwo zawiera również publikację przedstawiającą najważniejsze zagadnienia historyczne naszego kraju wraz z opisem tyflomap i sposobem ich czytania. Książka wydana jest w powiększonym czarnodruku, w formacie A4, a link do jej wersji elektronicznej znajdą Państwo pod koniec tego artykułu. Wydawnictwo zawiera też broszurę w brajlu z objaśnieniami skrótów brajlowskich i innymi użytecznymi wskazówkami.

Nakład wydawnictwa to 160 kompletów. Każdy z nich znajduje się w teczce.

Atlas historyczny Polski będzie dużą pomocą dydaktyczną w nauczaniu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku, jak również dla każdego dorosłego, chcącego „zobaczyć” to, czego do tej pory nie mógł jeszcze zobaczyć zmysłem wzroku. Ponieważ nakład wydawnictwa jest dość ograniczony, jego dystrybucję zaplanowano przede wszystkim wśród Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku oraz organizacji i instytucji działających na rzecz niewidomych, a także wśród bibliotek pedagogicznych. Zamówienia można składać pod adresem publikacje@trakt.org.pl.

ww.trakt.org.pl

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial