Mecenas Osób Niepełnosprawnych 2016 w Szczecinie

Podczas XXV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin wręczono honorowy tytuł „Mecenasa Osób Niepełnosprawnych 2016”. W tej edycji, Kapituła Konkursowa wyróżniła panią Beatę Andruszkiewicz.

 

Beata Andruszkiewicz jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia społecznego i zawodowego. Pracując przez blisko 20 lat w Urzędzie Miasta Szczecin stała się rzecznikiem interesów osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, szczególny nacisk kładąc na problematykę dostępności przestrzeni publicznej i poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych. Była inicjatorką takich przedsięwzięć, jak: „Miejski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2002 – 2015”, „Informator dla niepełnosprawnych mieszkańców Szczecina”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, „Zdrowie kobiety niepełnosprawnej” oraz „Cafe Galeria Pod Fontanną – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób po kryzysach psychicznych”. W latach 2011 – 2015 pełniła funkcję przewodniczącej Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Dzięki niezłomnej postawie Pani Beaty Andruszkiewicz Szczecin postrzegany jest jako miasto przyjazne osobom niepełnosprawnym. Świadczy o tym również przyznana pięciokrotnie nagroda Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego „Samorząd Równych Szans”. Pani Beata Andruszkiewicz w roku 2012 otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Człowiek bez Barier.

– To dla mnie ogromny zaszczyt znaleźć się w tak wspaniałym gronie osób, które zostały uhonorowane tytułem „Mecenasa Osób Niepełnosprawnych” – powiedziała po wręczeniu tytułu pani Beata Andruszkiewicz. – Dziękuję bardzo.

Honorowy tytułu Mecenasa Osób Niepełnosprawnych, nadawany jest od 2009 roku osobom fizycznym, osobom prawnym, przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz instytucjom nieposiadającym osobowości prawnej, które w sposób wyjątkowy przysłużyły się środowisku osób niepełnosprawnych.

Dotychczas laureatami zostali:

– 2009 r.: Joanna Kałużna-Reimer – dziennikarka szczecińskiego oddziału TVP, realizująca programy związane z problematyką osób niepełnosprawnych;

– 2010 r.: Elżbieta Linartowicz – pedagog, doradca zawodowy, działacz społeczny;

– 2011 r.: Joanna Hryniuk – surdopedagog, edukator języka migowego i systemu komunikacji z osobami głuchoniewidomymi, założycielka Zachodniopomorskiej Jednostki Wojewódzkiej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym;

– 2012 r.: Jerzy Kałużny – tłumacz i wykładowca języka migowego, wieloletni działacz Polskiego Związku Głuchych;

– 2013 r.: Andrzej Stecewicz – inicjator i realizator nowatorskich metod rehabilitacji dzieci z wadą słuchu, dyrektor Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem, prezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Szczecinie;

– 2014 r.: Barbara Jaskierska – autorka kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną;

– 2015 r.: Alicja Zołotucho – prezes Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza".

https://wiadomosci.szczecin.eu

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial