Bezpłatne kursy i staże zawodowe dla osób z niepełnosprawnością – trwa rekrutacja chętnych!

Ruszyły zapisy na kolejne kursy i staże zawodowe w ramach projektu “Centrum Kształcenia Zawodowego dla Osób z Niepełnosprawnością”. Dzięki nim 15 osób będzie miało szansę zdobyć nowe umiejętności i powrócić na rynek pracy. Fundacja Poland Business Run czeka na zgłoszenia do 30 października.

Projekt powstał z myślą o osobach z niepełnosprawnością ruchową, które nigdy nie były bądź przestały być aktywne zawodowo. Dzięki kursom, warsztatom i konsultacjom uczestnicy programu będą mogli podnieść swoje kwalifikacje w wyuczonym zawodzie lub wyszkolić się w nowej dziedzinie.

Trwający program to jeden z elementów 3-letniego projektu aktywizacji zawodowej OzN, na realizację którego Fundacja Poland Business Run otrzymała grant od State Street Foundation.

– Jako pracodawca cenimy doświadczenie, zainteresowania i umiejętności, które sprawiają, że nasi pracownicy są wyjątkowi, oraz wiemy, że zróżnicowanie i kultura sprzyjająca włączeniu społecznemu sprawiają, że jesteśmy silniejsi i odnosimy większe sukcesy. Jesteśmy dumni, że współpracujemy z Fundacją Poland Business Run, aby promować równość szans i pomagać osobom z niepełnosprawnościami w usamodzielnianiu się, budowaniu wiary w siebie oraz poprawie ich statusu społecznego i zawodowego – komentuje Scott Newman, dyrektor zarządzający i członek zarządu State Street Bank w Polsce.

Warunki uczestnictwa w projekcie

W przedsięwzięciu mogą wziąć udział osoby, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności ruchowej, mają status osoby pozostającej bez zatrudnienia, są w wieku aktywności zawodowej (kobiety do 60 lat, mężczyźni do 65 lat) i są chętne do podjęcia pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy (20 godzin tygodniowo). Jest przeznaczony również dla osób posiadających rentę socjalną lub z tytułu niezdolności do pracy.

– W ramach programu wybrani przez nas uczestnicy z całej Polski wezmą udział w spotkaniu szkoleniowym online w terminie 16-17 listopada, które pozwoli nam poznać potrzeby grupy. Ważną jego częścią będą indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym – tłumaczy Anna Orzechowska, koordynator projektu z ramienia Fundacji Poland Business Run.

Kursy i szkolenia

Doradca zawodowy pomoże każdemu uczestnikowi dobrać odpowiednią ścieżkę kariery i szkolenia, które mają jak najlepiej przygotować go do podjęcia pracy. Następnie sam kurs (może to być kurs językowy, komputerowy, specjalistyczny lub inny) w zależności od specyfiki beneficjenci programu odbędą w dowolnym miejscu, np. w mieście zamieszkania, lub online. Zostanie on opłacony przez Fundację Poland Business Run w ramach projektu.

Dodatkowo wybrane osoby będą miały możliwość podjęcia stażu w korporacji State Street lub innych miejscach. Docelowo jak najwięcej z nich ma znaleźć stałe zatrudnienie.

Jak się zgłosić?

Rekrutacja uczestników trwa do 30 października 2020. O zakwalifikowaniu do projektu zdecyduje specjalnie powołana komisja, analizując nadesłane zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona. Fundacja Poland Business Run zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane wnioski.

Zgłoszenie następuje po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów drogą elektroniczną lub pocztą na adres Fundacji Poland Business Run (ul. Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków).

Więcej informacji, a także formularz zgłoszeniowy, wymagane dokumenty i regulamin projektu dostępne są na stronie: bit.ly/aktywizacja_2.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial