Core Energetics

Core Energetics to metoda psychoterapii opracowana przez psychiatrę Johna Pierrakosa (1921-2001), która integruje psychoterapię zorientowaną na ciało z rozwojem aspektu duchowego. Metoda ta pokazuje jak blokujemy naszą energię i powielamy zachowania defensywne, które nabywamy w dzieciństwie, co sprawia, że prowadzimy ograniczone życie daleko odbiegające od naszych prawdziwych możliwości.

Oferowane przez Core Energetics techniki pracy z ciałem pozwalają wydobyć i wyrazić zablokowane/ukryte uczucia i dotrzeć do zablokowanych pokładów energii, która może być teraz wykorzystana w procesach życiowych. Jako efekt zaczynamy się głębiej angażować w życie, mamy potrzebę, aby żyć pełniej, odważniej, wyzwolona zostaje nasza kreatywność i seksualność, a związki stają się głębsze i bardziej satysfakcjonujące.

Najnowsze badania w zakresie neurobiologii coraz wyraźniej dowodzą skuteczności metod psychoterapii opartych na pracy z ciałem. Szczególnie pomocne są one w pracy z traumą oraz z osobami cierpiącymi na depresję, ataki lękowe, nerwice, dysfunkcje seksualne, uzależnienia, otyłość, chroniczne bóle mięśni i tp. Core Energetics nie tylko niweluje symptomy, ale oddziaływuje przede wszystkim na głębokie poziomy osobowości, permanentnie zmieniając zakorzenione tam przekonania, co powoduje trwałą zmianę naszych reakcji i zachowań.

W efekcie pracy metodą Core Energetics osoba nabiera coraz więcej pewności siebie, jest świadoma swoich uczuć, posiada solidny system wartości etycznych i moralnych oraz odwagę w ich stosowaniu. Jest świadoma konsekwencji swojego zachowania i bierze za nie odpowiedzialność, a w swoim postępowaniu kieruje się miłością i prawością.

Metoda ta jest stosowana w pracy z osobami indywidualnymi, w terapii rodzinnej, małżenskiej i grupowej.

http://www.coreenergeticspolska.com/co-to-jest-core-energetics/

Blog terapeutki metody Core Energetics 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial