Małopolski Konwent Regionalny

Małopolski Konwent Regionalny odbędzie się w ramach XVII Tygodnia Osób Niepełnosprawnych "Kocham Kraków z Wzajemnością".

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, wraz z Partnerami: Akademią Górniczo-Hutniczą, Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych AGH, Fundacją Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących w Krakowie im. Janusza Korczaka, Fundacją Hipoterapia, MATIO Fundacją Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę, Instytutem Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,serdecznie zapraszają Państwa do udziału w Małopolskim Konwencie Regionalnym.

9 konwentów regionalnych, odbywających się w całej Polsce, poprzedza II Kongres osób z niepełnosprawnościami, który odbędzie się w Warszawie 20 września.

Celem Konwentów będzie wyłonienie tematów poruszanych podczas Kongresu, a oscylujących w temacie Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami a także promocja Kongresu jako ważnego miejsca wymiany poglądów oraz wypracowywania wspólnego głosu środowiska.

Każdy z konwentów regionalnych ma na celu omówienie tematów nawiązujących do poszczególnych artykułów Konwencji ONZ.
Tematem wiodącym Małopolskiego Konwentu będzie edukacja i wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami.

Małopolski Konwent Regionalny odbędzie się 3 czerwca 2016 r. w Krakowie, w Gmachu Głównym AGH (budynek A0), w sali nr 106, od godz. 10.00.

Udział w Konwencie jest bezpłatny. Zgłoszenia można składać online, lub wysyłając formularz na adres mailowy (szczegóły w załączniku).

Miejsce spotkania jest dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się.
Zapewniamy tłumacza polskiego języka migowego

Więcej informacji znajda Państwo pod adresem:
http://firr.org.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial