Czwarta edycja programu „Zwyczajnie Aktywni”

Wsparcie organizacji pacjentów, zrzeszających osoby chore na autoimmunologiczne choroby zapalne oraz osoby zakażone wirusem HCV, w realizacji projektów, umożliwiających ich podopiecznym utrzymanie się na rynku pracy to cel czwartej edycji programu „Zwyczajnie Aktywni", który wystartował 8 listopada.

W tegorocznej edycji formuła konkursowa została rozszerzona o projekty wspierające aktywizację fizyczną, w tym rehabilitację osób chorych. Po raz pierwszy organizacje mogą zgłaszać inicjatywy wspierające opiekunów pacjentów.

W prowadzonym od trzech lat programie „Zwyczajnie Aktywni" wzięło udział 28 organizacji, a zrealizowane projekty wsparły w całej Polsce 350 pacjentów. Wzięli oni udział w licznych programach stażowych, webinariach, czy praktycznych warsztatach, dzięki którym ich powrót na rynek pracy stał się możliwy. Realne wsparcie jakiego udało się udzielić pacjentom dało impuls inicjatorom programu do poszerzenia formuły konkursowej.

Aktywizacja zawodowa osób przewlekle chorych przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Nie byłaby ona jednak możliwa bez utrzymania dobrej kondycji fizycznej pacjentów. Dlatego w czwartej edycji programu formuła konkursowa została rozszerzona o projekty wspierające aktywność fizyczną osób chorych przez ich rehabilitację. W wielu chorobach przewlekłych dzięki aktywności fizycznej następuje hamowanie postępu choroby.
Na wykluczenie społeczne narażone są nie tylko osoby z przewlekłymi chorobami, ale również ich opiekunowie. Najczęściej są to osoby najbliższe pacjentowi, które podzielają jego cierpienia i lęki. Ze względu na bliskie relacje opiekunowie często narażeni są na tzw. zespół stresu opiekuna, czyli stan wyczerpania fizycznego, emocjonalnego i psychicznego. Opiekunowie w tzw. wieku produkcyjnym często są całkowicie wyłączeni z możliwości podjęcia pracy, bądź kontynuowania kariery zawodowej, gdy spoczywa na nich konieczność opieki np. nad dziećmi cierpiącymi na autoimmunologiczne choroby zapalne, jak młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów kręgosłupa, choroba Leśniowskiego-Crohna czy łuszczyca plackowata.

– Otoczenie, czyli zarówno personel medyczny, jak i rodzina, czy przyjaciele oczekują od opiekuna perfekcyjnego wywiązywania się ze swoich obowiązków – mówi Urszula Jaworska z Fundacji Urszuli Jaworskiej, która wchodzi w skład Komitetu Organizacyjnego projektu oraz ocenia projekty w Kapitule Konkursu. – Nie jest to łatwe, bo zazwyczaj nie jest on przygotowany psychicznie do pełnienia tak trudnej roli. Zaczynają się problemy z bezsennością, chronicznym zmęczeniem, nieustannym poczuciem winy, co w konsekwencji ma negatywny wpływ na życie społeczne i zawodowe. Dlatego zachęcamy organizacje do składania wniosków umożliwiających tej grupie utrzymanie się na rynku pracy oraz udzielenia im pomocy w radzeniu sobie w relacji z osobą chorą i umiejętności zapewnienia jej psychicznego wsparcia – dodaje.

Obecna edycja programu „Zwyczajnie Aktywni" została poprzedzona warsztatami dla organizacji osób chorych na autoimmunologiczne choroby zapalne oraz osób zakażonych wirusem HCV. Przy wsparciu wykwalifikowanego trenera zebrani goście mieli okazję przeprowadzić szereg praktycznych ćwiczeń pozwalających pogłębić wiedzę na temat efektywnego pisania wniosków i realizacji projektów społecznych.

Dodatkowo, w tej edycji przedstawiciele organizacji biorących udział w konkursie będą mogli skorzystać z konsultacji z trenerką z Centrum Wolontariatu – Anną Łukawską-Adamczyk, która wesprze ich w pracy nad przygotowaniem wniosku konkursowego.

– Często za ideą świetnego pomysłu na projekt kryje się niepewność autorów wniosku czy odpowiednio zostały określone jego cele, zaplanowane działania oraz pomysł na jego ewaluację – komentuje Anna Łukawska-Adamczyk, trener z Centrum Wolontariatu. – Dlatego w tym roku chcielibyśmy więcej uwagi poświęcić współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ich projekty są przecież owocem planowania działań, które z założenia mają prowadzić do pozytywnej zmiany społecznej.

Organizacje pozarządowe będą mogły składać wnioski konkursowe do 16 stycznia. Regulamin oraz więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie ZwyczajnieAktywni.pl.

Projekt „Zwyczajnie Aktywni" powstał w trosce o poprawę codziennego życia pacjentów chorych na autoimmunologiczne choroby zapalne i skierowany jest do przedstawicieli organizacji pacjentów z obszarów dermatologicznego, reumatologicznego i gastroenterologicznego oraz działających na rzecz zakażonych HCV. Jego głównym celem jest wsparcie organizacji, a poprzez ich działania, wspieranie pacjentów w zwiększeniu ich szans na utrzymanie dotychczasowej aktywności zawodowej i jej ewentualny rozwój.

Organizatorami projektu są: Fundacja Urszuli Jaworskiej, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz AbbVie Polska.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial