Dofinansowanie na auto – poradnik dla osób z niepełnosprawnościami

Dofinansowanie na auto dla osoby z niepełnosprawnością

Jesteś osobą z niepełnosprawnością ruchową? Poruszanie się jest dla Ciebie problemem? Korzystasz z wózka inwalidzkiego? Możesz starać się o dofinansowanie do zakupu samochodu. Z tego poradnika dowiesz się, kto może starać się o wsparcie, jakie są terminy składania wniosków i limity pomocy.

1. Program S-A-M Mobilność Osób z Niepełnosprawnością

2. Kto może starać się o dofinansowanie do zakupu auta?

3. Ile wynosi dofinansowanie do zakupu auta?

4. Jakie dokumenty należy złożyć by otrzymać dofinansowanie do zakupu auta?

Dofinansowanie do zakupu samochodu z Pfron

Od 1 marca rusza pierwsza tura naborów wniosków do programu realizowanego przez Pfron- Samodzielność Mobilność Aktywność Mobilność Osób z Niepełnosprawnością. Program ma na celu wzrost niezależności osób z niepełnosprawnościami oraz ułatwienie aktywności społecznej lub zawodowej poprzez zapewnienie dostępu do korzystania z samochodu osobowego. Krótko mówiąc, osoby z niepełnosprawnością mogą starać się o dofinansowanie zakupu dostosowanego auta. Program będzie realizowany do 2025 roku. Na ten cel przeznaczono 250 milionów zł. Szacunkowo z dofinansowania na zakup auta będzie mogło skorzystać minimum 1000 osób.

Kto może starać się o dofinansowanie do zakupu auta?

O dofinansowanie do zakupu auta może starać się osoba niepełnosprawna, która nie jest w stanie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz nie jest w stanie samodzielnie przesiadać się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu i z siedzenia samochodu na wózek inwalidzki. Osoba taka musi posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (lub  tożsame). Osoba niepełnosprawna starająca się o dofinansowanie do zakupu auta może być kierowcą lub pasażerem samochodu. O dofinansowanie mogą starać się również dzieci do 16 roku życia, które nie mogą poruszać się bez użycia wózka i posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. W takim przypadku o wsparcie występuje opiekun prawny dziecka.

Ile wynosi dofinansowanie na zakup auta?

Wysokość dofinansowania zależeć będzie od ceny zakupu nowego lub używanego auta. Dla samochodów dostosowanych do prowadzenia przez niepełnosprawnego kierowcę limity wynoszą:

 1. do kwoty 150 tys. zł. -80% ceny samochodu
 2. nadwyżka ponad kwotę 150 tys. zł- do kwoty 250  tyś. zł- 50%
 3. nadwyżka ponad kwotę 250 tys. zł- do kwoty 300 tyś. zł- 30%
 4. nadwyżka ponad kwotę 300 tys. zł- 0%

Oznacza to, iż zakup samochodu droższego niż 300 tys. zł nie może zostać dofinansowany przez Pfron. Dla przykładu. Jeśli samochód będzie kosztował 270 tys. zł., to wg Tomasza Maruszewskiego zastępcy prezesa Pfron, dofinansowanie wyniesie 176 tys. zł.

Dla samochodów, których pasażerem będzie osoba z niepełnosprawnością:

 1. do kwoty 130 tys. zł.- 85% ceny samochodu
 2. nadwyżka ponad kwotę 130 tys. zł. do kwoty 200 tyś. zł. -50%
 3. nadwyżka ponad kwotę 200 tys. zł. do 230 tyś. zł.- 30%
 4. nadwyżka ponad kwotę 230 tys. zł. -0%

Oznacza to, iż zakup samochodu dla osoby niepełnosprawnej, korzystającej z samochodu jako pasażer, powyżej 230 tyś. zł. nie może zostać dofinansowany przez Pfron.

Ważne. Osoba, która otrzyma dofinansowanie na zakup samochodu, nie może go sprzedać, przez co najmniej 60 miesięcy. Gdyby jednak samochód został sprzedany przed upływem wymaganych 60 miesięcy, Pfron może domagać się zwrotu całości lub części dofinansowania. Dodatkowo, co 12 miesięcy należy składać oświadczenie o użytkowaniu samochodu zgodnie z przeznaczeniem programu. Należy pamiętać, iż dofinansowanie można uzyskać tylko na samochód już dostosowany do potrzeb osób na wózkach, czyli samochód z windą lub rampą.

Zakup używanego auta
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie do zakupu używanego auta. Uwaga! Warunkiem jest by data pierwszej rejestracji pojazdu nie była wcześniejsza niż 72 miesiące przed datą podpisania umowy o dofinansowanie.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie zakupu auta można będzie składać od 1 marca 2023 r. tylko drogą elektroniczną. Także w oddziale Pfron przy wsparciu pracownika. Należy posiadać kwalifikowany podpis lub profil zaufany. Oddział Pfron będzie miał 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Informacje o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku, wraz z uzasadnieniem Pfron przekaże drogą elektroniczną.

Wniosek obejmuje w szczególności:

 1. wybór rodzaju dofinansowania: dofinansowanie  zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla kierowcy lub dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla pasażera;
  1. przewidywaną cenę zakupu samochodu osobowego;
  1.  ważne orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  1. oświadczenie o tym, że wnioskodawca lub osoba niepełnosprawna, której opiekunem prawnym jest wnioskodawca, nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz że nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu, co dodatkowo potwierdza lekarz specjalista ortopedii, rehabilitacji lub neurologii na druku formularza dołączonego do wniosku;
  1.  kopia ważnego prawo jazdy kategorii B; (jeżeli wniosek składa niepełnosprawny kierowca)
  1. oświadczenie, że wnioskodawca nie sprzeda samochodu osobowego dofinansowanego ze środków programu przez okres co najmniej 60 miesięcy, od dnia otrzymania dofinansowania, oraz że będzie go używał zgodnie z celem programu

W momencie powstawania tego artykułu, wniosek o dofinansowanie nie jest jeszcze dostępny. Na stronie Pfron można znaleźć szczegółowy regulamin projektu oraz wzór zaświadczenia lekarskiego wymaganego do wniosku.

Poradnik opracowano na podstawie oficjalnych informacji ze strony Pfron. Dostęp: 24.02.2023 r.

Opracowanie: Małgorzata Muzyka; w ramach stażu w Portalu Rampa – Pokonujemy bariery

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial