Europejski ranking miejsc

Najwyższy ogólny poziom satysfakcji z życia w swoim mieście zadeklarowali mieszkańcy Oslo i Zurychu (99 proc.). Wśród polskich miast najlepszy wynik osiągnął Białystok (96 proc.).

Komisja Europejska opublikowała wyniki Eurobarometru „Postrzeganie jakości życia w miastach europejskich". Pod uwagę brano jakość infrastruktury i usług, możliwości zatrudnienia, sytuację mieszkaniową, integrację cudzoziemców, poczucie bezpieczeństwa, zanieczyszczenie powietrza, obszary zielone i czystość. W Polsce na pytania odpowiadali mieszkańcy Białegostoku, Gdańska, Krakowa i Warszawy.

Badanie Eurobarmetr Postrzeganie jakości życia w miastach europejskich przeprowadzane jest co trzy lata jest od 2004 r. W najnowszej edycji udział wzięli mieszkańcy 79 miast z 32 krajów europejskich.

– Mam nadzieję, że wyniki będą inspirować do bardziej zintegrowanego podejścia wobec wyzwań społecznych, gospodarczych i środowiskowych w rozwoju miast. Polityka spójności będzie odgrywać kluczową rolę w rozwiązywaniu tych problemów; połowa środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 zostanie zainwestowana w obszarach miejskich, w tym 15 mld euro będzie zarządzane bezpośrednio przez władze miasta na inwestycje w zrównoważony rozwój obszarów miejskich – powiedziała Corina Creţu, komisarz ds. polityki regionalnej.

Najwyższy ogólny poziom satysfakcji z życia w swoim mieście zadeklarowali mieszkańcy Oslo (stolica Norwegii), szwajcarskiego Zurychu (99 proc.), Aalborga, Wilna i Belfastu (98 proc.). Jednocześnie we wszystkich oprócz sześciu badanych miastach poziom satysfakcji przekracza 80 proc. Wśród polskich miast najlepszy wynik (96 proc.) osiągnął Białystok.

Pod względem zadowolenia z transportu miejskiego między miastami występują jednak znaczące różnice. Najbardziej usatysfakcjonowani są mieszkańcy Zurychu, Wiednia i Helsinek, najmniej zaś Palermo, Rzymu i Neapolu. Wysokie wyniki osiągnęły miasta niemieckie, niskie natomiast aglomeracje włoskie.

Najbardziej zadowoleni z jakości usług medycznych są mieszkańcy miast belgijskich, niemieckich i francuskich. Jednocześnie co najmniej połowa respondentów jest niezadowolona w tym aspekcie w 16 miastach, włączając 7 stolic (Ateny, Warszawa, Budapeszt, Bukareszt, Ryga, Bratysława i Rzym).

W Białymstoku i Krakowie zaobserwowano wysoki wzrost satysfakcji z infrastruktury sportowej (odpowiednio: 75 proc., +19 i 75 proc., +15). W 34 europejskich miastach poziom satysfakcja wyniósł lub przekroczył 70 proc..

Poziom zadowolenia z infrastruktury kulturalnej wynosi co najmniej 90 proc. w 12 miastach a co najmniej 70 proc. w kolejnych 64. Jedynie w Vallecie mniej niż 50 proc. wyraziło zadowolenie z dostępu do kultury.

Badanie wykazało również, że 7 stolic państw członkowskich UE znajduje się wśród 10 miast najgorzej ocenionych pod względem satysfakcji ze szkół i ośrodków naukowych. Najlepiej pod tym względem wypadły Groningen i Rennes (87 proc.).

Trzy polskie miasta znajdują się wśród siedmiu najlepiej ocenionych pod względem dostępu do sklepów – Kraków i Gdańsk (po 95 proc.) oraz Białystok (94 proc.).

Możliwości znalezienia pracy i odpowiedniego miejsca zamieszkania większość respondentów ocenia jako wyzwania. Ogólnie jednak w wielu miastach sytuacja na rynku pracy jest odbierana bardziej pozytywnie niż w 2012 r., np. w Krakowie poziom satysfakcji wzrósł o 16 pp. – do poziomu 43 proc. W 9 stolicach UE znalezienie mieszkania jest oceniane jako trudne przez ponad 80 proc. zapytanych.

Mieszkańcy większości badanych miast pozytywnie oceniają obecność obcokrajowców. W 62 poziom pozytywnych odpowiedzi wynosi 70 proc. lub więcej. Jednocześnie, respondenci stali się bardziej negatywnie nastawieni w Istambule (43 proc., -25), Ankarze (45 proc., -20) oraz Sofii (57 proc., -17). Wśród branych pod uwagę Polaków najbardziej pozytywnie obecność obcokrajowców oceniają gdańszczanie (83 proc.).

Europejczycy czują się bezpieczni w większości badanych miast (w 52 miastach poziom poczucia bezpieczeństwa wynosi lub przekracza 75 proc.). Jednocześnie w 17 miastach mniej niż połowa osób ufa współmieszkańcom, np. w Warszawie wskaźnik ten wynosi 45 proc.

Najbardziej zróżnicowane poglądy respondenci mają w kwestii jakości powietrza. W 61 miastach większość mieszkańców nie zgłasza zastrzeżeń, jednocześnie w kolejnych 20 poziom niezadowolenia przekracza 50 proc. Negatywnie wyróżnia się tu Kraków z wynikiem 83 proc. Podobne tendencje zauważyć można w ocenie poziomu hałasu i czystości miast. Jeśli chodzi o zadowolenie z obszarów zielonych, poziom satysfakcji wynosi lub przekracza 80 proc. w 53 miastach. Wśród najlepiej ocenianych pod tym względem miast znajdują się Malmo (97 proc.), Monachium i Białystok (po 95 proc.).

W ok. 50 proc. miast co najmniej 9 na 10 respondentów odpowiedziało, że jest zadowolonych z życia jakie prowadzą. Wszystkie 8 miast skandynawskich, które są w zestawieniu, znalazło się wśród 15 najlepiej ocenionych pod tym względem. Większość respondentów jest również usatysfakcjonowana z miejsca, w którym żyje oraz pozytywniej niż w 2012 r. ocenia swoją sytuację finansową.

źródło: www.kurier.pap.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial