Gala z okazji 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

24 października o 17.00 w Operze Śląskiej w Bytomiu odbędzie się Gala z okazji 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu.

Przypomnijmy, 25 lat temu, w październiku 1993 roku, w Bytomiu w dolnej sali kościoła św. Barbary, zebrała się niewielka grupa rodziców niepełnosprawnych dzieci i podjęła decyzję o utworzeniu w Bytomiu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. W niespełna rok od rozpoczęcia działalności, we wrześniu 1994 roku, Zarząd Stowarzyszenia powołał do życia Warsztaty Terapii Zajęciowej, zrzeszające pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami z terenu Bytomia, Piekar Śl. i Radzionkowa.

Dopiero 7 lat później, w 2001 roku swe podwoje otworzyła kolejna placówka, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno- Wychowawczy, następnie w roku 2002 Mieszkania Chronione, w 2006 roku, jedna z trzech w Polsce, Giełda Pracy, przekształcona później w Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie czyli Centrum DZWONI, a w kilka lat później również Punkt Aktywizacji Zawodowej.

Dzięki znaczącym osiągnięciom w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, Bytomskie Koło PSONI weszło w skład zespołu założycielskiego Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego. Tym samym PSONI Koło w Bytomiu stworzyło system wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do późnej starości.

Podczas Gali 24 października nastąpi wręczenie dyplomów jubileuszowych szczególnie zasłużonym instytucjom i osobom oraz okolicznościowych statuetek. Galę uświetni występ Kasi Moś z zespołem.

Ponadto obecni na Gali zobaczą film o stowarzyszeniu zrealizowany przez TVP Katowice (program „Kalejdoskop dobrych miejsc”) oraz film w reż. Bartka Bali „Anna w Krainie Czarów” – aktorzy – uczestnicy placówek oraz wysłuchają występu zespołu bębniarzy z Warsztatów Terapii Zajęciowej

W uznaniu zasług dla środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną i dwudziestopięcioletniej pracy na rzecz poprawy ich życia i funkcjonowania Stowarzyszenie w dniu 30 września 2018 roku zostało uhonorowane Nagrodą Ostoi Pokoju im. Matki Ewy . „Nagroda ta jest dla nas wskazówką, że podejmowane działania są profesjonalne, skuteczne i mają realną wartość dla wielu ludzi”.

Stowarzyszenie prowadzi również wiele działań wykraczających poza codzienną pracę. Dla naszych podopiecznych organizowane są turnusy rehabilitacyjne, różnego typu wycieczki czy imprezy integrujące ich z resztą społeczeństwa. Corocznie organizujemy Jesienne Spotkania Teatralne, od dziesięciu lat jesteśmy organizatorem Regionalnego Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie a od dwóch lat do kalendarza naszych cyklicznych imprez dołączył Bytomski Charytatywny Bieg Godności GONItwa. Razem z Zespołem Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach współorganizujemy Katowicką Spartakiadę Specjalną.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial