Medycyna sądownie udowodniona – grypa

Medycyna sądownie udowodniona –  grypa

Dr Jerzy Jaśkowski

Z cyklu : „P – 300, państwo istnieje formalnie”

Motto;

Pamiętaj:  Leczenie jest zawsze sprawą indywidualną chorego.

Ustawy medyczne służą handlarzom i spec  – służbom,

w celu lepszego zniewolenia człowieka [politycznego/ekonomicznego]

Nadchodzi czas szaleństwa grypowego.

Dealerzy szczepionkowi przystępują do akcji.

Obecnie od ok. 2 lat, w Polsce handlarze szczepionkowcy, są wspomagani, na szczeblu ministerialnym przez doradców  amerykańskich. Kto opłaca tych doradców nie wiadomo, ale z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością koszt ich pobytu i wynagrodzenie pochodzi z pieniędzy  polskiego podatnika przeznaczonych na leczenie.

Jest to prosta analogia do pokrywania kosztów pobytu u nas  amerykańskich  brygad czy dywizji pancernych. Pomimo, że w Ustawie Budżetowej na rok 2018 nie wspominano o przybyciu dywizji pancernej w maju do Polski, to wymieniono obecnie, że koszt stacjonowania tych wojsk wyniesie ok 2.5 miliarda dolarów, a więc równowartość 10 miliardów złotych. W dwa dni po przyjeździe wojsk amerykańskich do Polski, cena benzyny na stacjach podskoczyła o ok. 20 groszy. Oczywiście to był zupełny przypadek.

Podobnie wyjaśniła się sprawa zakupy rakiet Patriot, za cenę ok. 2 razy większą aniżeli podobne zakupił Izrael. Te 16 zestawów będzie potrzebne do obrony baz amerykańskich w Polsce.

Czyli będzie to kolejne 15 miliardów złotych. Wydaje się, że podwyżki cen energii elektrycznej są tego dowodem. Przecież rząd musi komuś zabrać pieniądze aby ktoś mógł zarobić.

W sumie będzie to 25 miliardów złotych, czyli wielkość wystarczająca na 4-ro  miesięczne funkcjonowanie Służby Zdrowia. Oczywiście brak tych pieniędzy spowoduje wydłużenie kolejek do lekarzy.

Ujawniają się też powody dla których Aron Bucholc zwany Balcerowiczem dokonał przetasowania budżetu państwa w 1990 rok. Jak można sprawdzić na służbę zdrowia  nawet w stanie wojennym wydawaliśmy ok. 10.5 % PKB. Po manipulacjach p. Bucholca alias Balcerowicza wydatki na służbę zdrowia spadły do 4 %. Co prawda obecnie mówi się o podniesieniu ich do 6% PKB ale będzie to miało miejsce dopiero ok. 2025 roku. Nie wiadomo jaki będzie wówczas rząd warszawski [G. Braun].

Dla porównania USA wydaje na służbę zdrowia ok. 15% PKB. Nawet nie śmiem oszacować ile razy budżet USA jest większy od polskiego.

Tak więc opowieści polsko-języcznych gazet, niemieckich właścicieli, pod amerykańskim zarządem do 2099 roku, o wydatkach w Polsce na leczenie, nijak się mają do stanu faktycznego.

Obecne tsunami informacji o grypie i jej negatywnych skutkach mają jeden cel; zamaskować zachorowania spowodowane opryskami z nieba czyli trwałymi smugami z angielskiego zwanymi chemtrailsami.

Objawy uszkodzenia górnych dróg oddechowych spowodowane tymi opryskami,  są podobne do zapalenia spowodowanego wirusami.

Jak wiadomo każde kłamstwo powtarzane 1000 razy zostanie w końcu uznane za prawdę i to wynika z materiałów reklamowych na temat „grypy”.  Jeżeli prasa podaje cały czas o grypie i wymienia jej objawy to przeciętny obywatel każdy kaszel trwający niekiedy tygodniami bierze za zapalenie grypowe.  Nawet nie próbuje tego łączyć z opryskami.

A oczywiście chorujesz Dobry Człeku, na grypę, ponieważ się nie szczepiłeś.

Czyli jednym oszustwem chcą załatwić dwie sprawy. 

Po pierwsze, wyprowadzić pieniądze podatnika przeznaczone na leczenie,  a przelać je na konta koncernów City, w celu zakup nikomu do niczego niepotrzebnych szczepionek.

Po drugie, odwrócić uwagę od trwałych smug i sypania nam na głowy tego świństwa.

Dlaczego szczepionki na grypę nie mają żadnego znaczenia i wymagany jest przymus sądowniczy?

Niedawno dodatkowo rząd warszawski zadeklarował  bezpłatne szczepienia dla osób starszych.

No i mamy problem.

Badania kanadyjskie z 2010/11 roku udowodniły, że szczepionki przeciwko grypie zawierają nie tylko rtęć, ale i aluminium co gwałtownie przyspiesza demencję tych starszych szczepionych osób .

Szczepienie wykonane rok po roku powoduje zaostrzenie przebiegu grypy.

Przyspieszenie zgonów ludzi starszych jest interesem ekonomicznym dla państwa, ponieważ zwalnia od wypłacania emerytur. Jak wiadomo wprowadzone przez von Bismarcka, za namową jego bankiera Rothschielda, przymusowe ubezpieczenia zdrowotne trwają przez cały okres aktywności zawodowej czyli średnio co najmniej 40 lat i  maja być jednocześnie zabezpieczeniem wypłacania emerytury po skończeniu 60 – 65 roku życia. Biorąc pod uwagę czas pobierania przez państwo owych składek i ich wielkość to powinna owa emerytura być wypłacana przez co najmniej 20 lat. Średnie wynagrodzenie obecnie to ok. 5000 złotych czyli 3530 na rękę, a średnia emerytura to ok. 2131  złotych brutto,  czyli ok. 1500 złotych na rękę, ale w większości województw emerytura  nie przekracza  2000 złotych brutto. Mediana wynosi jednak tylko 1834 złote brutto, czyli ok. 1200 na rękę.

Składki na ZUS są dużo wyższe aniżeli wypłacane  emerytury.

Przykładowo:

Dwadzieścia lat temu składka najniższa na ZUS wynosiła 348 złotych. W 2019 roku wzrośnie do 1300 złotych. Jest to wzrost o 375%.

W tym samym okresie  tj. w 1999 roku najniższa emerytura wynosiła 415 złotych,  a obecnie to 1000 złotych. Jak widać wzrost nastąpił tylko o 240%.

Na co poszły zabrane ludziom pieniądze?

Jeżeli chory umrze przed terminem, to pieniądze zostają w gestii rządu warszawskiego. Od  30 lat nigdy żaden z rządów nie podał ile tych pieniędzy pozostało w ZUS-ie, każdego roku i co zrobiono z takimi miliardami.

To że „komuniści” okradali społeczeństwo to udowodnił już płk Rajski w słynnej analizie rubla transferowego pt. „W rękawiczkach” Gdańsk 1993.

Obecne wypociny rozmaitego rodzaju miernot intelektualnych ukazujące się na blogach społecznościowych, o rzekomym dofinansowywaniu przez Sowietów Polski nie zasługują na poważne traktowanie. Jak ktoś ma wątpliwości to proponuję zapoznanie się ze spowiedzią  generała Jaroszewicza. Przed śmiercią wydał pierwszy tom pamiętników, w którym na chyba 3 stronach zawarł produkcje Polski do Sowietów. Po 1956 roku uległa ta kontrybucja zmniejszeniu, ponieważ wprowadzono inny sposób okradania Polski tj. rubla transferowego.  Ponownie zwiększył się wywóz towarów do Sowietów w stanie wojennym czyli inwazji do Afganistanu. Stąd puste półki w owym czasie i kartkowy system racjonowania żywności, mydła i wielu innych rzeczy.

Wracając do grypy.

Jest to taki sam sposób okradania ludności pod pretekstem zabezpieczenia zdrowia, jak podawanie statyn, czy walka z paleniem papierosów w tym samym czasie kiedy ilość reklam alkoholi i dezodorantów wzrasta.

Co to jest grypa?

I tak, w podręcznikach chorób zakaźnych wydawanych w Polsce do 2000 roku brak wzmianki o  celowości stosowana szczepionki przeciwko grypie.

Np. w  podręczniku “ Choroby zakaźne i pasożytnicze”  Wydawnictwo Lekarskie  Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich,  Warszawa 1996 r. na temat grypy znajdujemy informacje na 2.5 kartki str. 194-198.

Podręcznik ten podje, że grypa jest to ostra choroba zakaźna, występująca z temperaturą, bólami mięśni, osłabieniem. Grypę wywołują wirusy grupy A i B. Wybuchy epidemii ogniskowej [ miejscowe, lokalne] zdarzają się co 1-3 lata, większe epidemie co 10-15 lat. Najbardziej czynny jest wirus A. Epidemie występują w okresie zimowym [ brak słońca]. Objawy ustępują po około 5-7 dniach. Powikłania są bardzo rzadkie i dotyczą 1-5 % chorujących. Występują głownie u osób starających się “przechodzić” grypę -jj.

Podobne “Oxfordzki podręcznik medycyny klinicznej”  Wydawnictwo Naukowe PWN ,Warszawa 1993 w ogóle nie wymienia grypy jako istotnej choroby, chociaż znajdujemy takie jednostki chorobowe jak: różyczka, ospa, odra, tężec.

Tyle informacji na temat grypy w podręcznikach dla lekarzy.

Co się więc takiego stało, że zamiast wiedzy medycznej sekta szczepionkarska  zaczyna stosować  prymitywne kłamstwa oraz przymus administracyjny?

[Mówi się o sektach ekonomicznych, politycznych czy terapeutycznych. Grupy tego rodzaju nazywane mogą być sektami jeżeli cechują się ekskluzywizmem, podobnym do panującego w sektach religijnych. http://pl.wikipedia.org/wiki/Sekta]

The Lancet [znane czasopismo medyczne] już  w numerze z 10 sierpnia 1974 roku  podaje wyniki badań  50 000 pracowników poczty, poddanych szczepieniom przeciwko grypie. Badania wykazały, że nie ma żadnego dowodu na skuteczność szczepionki.

Wnioski z tych badań są jednoznaczne:

“ Brak dowodów na zmniejszenie absencji chorobowej wśród osób zaszczepionych w porównaniu  do grupy kontrolnej. W tych warunkach, na podstawie przeprowadzonych badan wynika, że coroczna oferta  szczepień przeciwko grypie nie spowoduje istotnego spadku liczby zachorowań”. 

Stosowanie szczepionek jest  ekonomicznie i zdrowotnie nieuzasadnione.

Dr A. O’Rurke,  superintendent z General Hospital podaje w  The Australian z 23 czerwca 1979 roku: ”Od wielu lat istnieje wśród lekarzy przekonanie, że szczepionka przeciwko grypie jest nie tylko bezużyteczna, ale wręcz powoduje zachorowania na grypę”.

Dr. William Frosehaver [Scipps Howard news Service 05.11.1986] podał: “ Ryzyko związane z poważniejszymi komplikacjami powstałymi w wyniku szczepień przeciwko grypie jet znacznie większe od tego jakie stwarza sama grypa.

Dr Archie Kalokerinos podczas wystąpienia na zjeździe poświęconemu zagadnieniom zdrowia w 1987 roku podał:

“ W 1976 roku pracowałem w hrabstwie Gulf w okolicy przylądka York – Australia, wśród społeczności aborygenów liczącej 300 osób. Wydział Zdrowia wysłał zespół, który zaszczepił przeciwko grypie 100 osób. Sześć z pośród nich zmarło w okresie 24 godzin po podaniu szczepionki. Nie byli to ludzie starzy. Najmłodszy miał 20 lat. Wrzucono ich ciała na ciężarówki i wywieziono. Wyglądało na to , że zmarli na atak serca.

British Medical Journal z 29 września 1990 roku zamieścił pracę naukową pt: ”Szczepienia przeciwko grypie a ludzie starsi” we wnioskach stwierdza:

“ Porównanie  16 badań przeprowadzonych od 1972 roku w domach starców nad skutecznością sczepień przeciwko grypie wykazały mierną ochronę przed zachorowaniem na grypę. Co więcej,  Feery i współpracownicy. odkryli u ludzi starszych w domach starców w Australii brak zabezpieczenia przeciwko wirusologicznie udowodnionym przypadkom grypy A.

Innymi słowy szczepienie zwane ochronnym, przeciwko faktycznej grypie nie istnieje.”

Jest to więc obecnie typowy przypadek naciągania kierowników domów opieki na finansowanie szczepień pensjonariuszy. Sprzedawcy szczepionek pomijają wszelkie publikacje  zaprzeczające skuteczności szczepień. Typowym przykładem jest ostatni kongres szczepionkowców finansowany  przez producentów szczepionek,  gdzie specjalnie dla prania mózgów wprowadzono sesję dla samorządowców.

„Istnieje wiele dowodów, aby twierdzić, że szczepienie dzieci przynosi więcej szkody niż pożytku.” — Dr J. Anthony Morris, były główny inspektor kontroli szczepionek i wirusolog badań, FDA

Zainicjowana   kampania szczepień w tamtych czasach [do lat 70-ych] skończyła się niepowodzeniem.  Dr J. Antony Morris został zwolniony  ze stanowiska  w FDA [US Food and Drug Administration], po nazwaniu całej kampanii “bezsensownym fiaskiem” i wyznaniu, że od 10 lat było wiadomo, iż szczepienia przeciwko grypie  mogą być powikłane zespołem Guilliana-Barrea.   W jednym tylko badaniu zarejestrowano 56 przypadków  paraliżu Guilliana-Barrea i ponad 40 przypadków zgonów..

[Zespół Guillaina-Barrégo (GBS) (francuski wymowa: [ɡilɛ baʁe] , angielski wymowa: / i ː l ɡ æ n b ɑr eɪ / ), czasem paraliż Landry jest lub zespół Guillain-Barré-Strohl zespół, jest ostra polineuropatia , zaburzenia wpływające na obwodowy układ nerwowy . Rosnąco paraliż , początkowo występuje słabość stóp i dłoni posuwająca się  w kierunku tułowia. Innym  typowym objawem,  są zmiany czucia lub bólu oraz dysfunkcji układu autonomicznego . Może to powodować zagrażające życiu powikłania, w szczególności jeżeli choroba obejmuje  mięśnie oddechowe lub/ i  autonomiczny układ nerwowy.

http://en.wikipedia.org/wiki/Guillain–Barré_syndrome]   

Tak więc widać wyraźnie, że brak jakichkolwiek przesłanek naukowych czy medycznych aby wprowadzać szczepienia przeciwko grypie. Stąd wielkie zaskoczenie lekarzy, że rząd warszawski chce finansować z pieniędzy podatnika szczepienia przeciwko grypie osobom starszym.

Oczywiście istnieje doskonały powód tych szczepień wymieniony w pierwszej części pracy.

Wymaga podkreślenia fakt, że długoterminowe konsekwencje szczepień przeciwko grypie są zupełnie nieznane. Nikt tego nie badał.

W sezonie grypowym 2017/18 było 10 różnych szczepionek przeciwko grypie. Każda miała inny skład i zindywidualizowany proces produkcyjny.

A odbywa się to tak.

Stworzono 122 krajowe centra grypy. Dane są analizowane przez WHO w ośrodkach w Atlancie – CDC, Melbourne, Londynie i Tokio. Z pośród setek rozmaitych szczepów wybiera się te, które wg „ekspertów” będą przyczyną epidemii w następnym roku. Czyli jest to typowe wróżenie z fusów lub jak ktoś woli ze szklanej kuli.

Jak wiadomo istnieje ok. 200 gatunków wirusów mogących wywołać podobne objawy.

Do analizy wybiera się dwa szczepy grypy A i dodaje jeden grypy B. Te wybrane testuje się pod kątem rozmnażania się na zarodkach jaj kurzych. Jeżeli jeden słabo się rozmnaża to miesza się go z takim, który się dobrze rozmnaża. Każdy wirus typu A posiada 8 genów. Łącząc wirusa pierwszego z tym zapasowym można stworzyć 256 nowych wirusów. Potem sprawdza się, który ma na powierzchni antygen H  i który pasuje do wirusa podstawowego rozmnażającego się na jajach.

Produkcję rozpoczyna się w marcu na półkuli północnej. Już po ok. 8 miesiącach fiolki są gotowe do użycia.

Jak podałem istnieje ok. 200 wirusów powodujących podobne objawy grypy czy grypopodobne. Te objawy mogą wywoływać także enterowirusy, rinowirusy, koronowirusy, itd.

Do Europy przychodzi więc szczepionka lekko przeterminowana, ponieważ wirus grypy ulega w trakcie owych 8 miesięcy licznym mutacjom.

Potem testuje się wymazy pobierane z nosa i gardła w celu sprawdzenia poprawności czy trafności szczepionki.

W sezonie 2015 /16 przebadano 639 456 próbek tylko ok. 10 % było pozytywne dla wirusa grypy. Oczywiście testowanie odbywa się za pieniądze uprzednio skradzione podatnikowi. Zysk ze sprzedaży natomiast jest czystym dochodem koncernów.

Jeszcze gorzej dla wakcynologów wyglądała sprawa owej świńskiej grypy w 2009 roku. Zakładali oni, że w samej Ameryce z powodu tej choroby umrze od 60 000 do 100 000 ludzi. Naprawdę zmarło 256 osób, ale tylko 18 z powodu grypy.

Wieloletnie badania, po przeprowadzeniu milionów próbek wykazują, że trafność wyboru szczepionki nigdy nie przekraczała 15%; wahała się od 2%.

Innymi słowy, Dobry bezmyślny Człeku, szczepiąc się na grypę masz pewność  rzędu od 85 do 98% że i tak zachorujesz na grypę.

Dlatego wprowadza się przymus sądowy szczepień.

Przecież ta depopulacja to czysty zysk dla City of London Corporation. Przypominam 96% kapitału ubezpieczeniowego znajduje się w City.

P.S.1. leczenie grypy i grypopodobnych chorób wirusowych.

Co w takim bądź razie robić, jak zaczynają kości łamać i pojawiają się objawy?

Jak poczujesz się rozbitym, będziesz miał dreszcze, podwyższoną albo 1-3 dniową gorączkę, poty, bóle głowy, itp objawy to zaraz jak się źle poczujesz pobierz 10 tabletek węgla drzewnego, tego czarnego, zwanego medycznym.

Jak nie masz pod ręką to może to być zwykły węgiel drzewnego z kominka. Trzeba go tylko dobrze młotkiem na proszek rozbić.

Pamiętaj tabletka powinna mieć masę 500 mg. W sprzedaży pojawiają się kapsułki o masie 150 mg, ale za to 4 razy droższe.

Dorosłemu do wypicia trzeba podać tak ok. 2 cm tego proszku – węgla – na dnie szklanki wody, dziecku 0.5-1 cm, w zależności od masy ciała.

Po ok. 5 godzinach należy całą procedurę powtórzyć.

Po kolejnych 5 godzinach jeszcze raz.

I tak co 5 godzin aż kupka wyjdzie czarna.

Po tym, należy wypić możliwie szybko szklankę lub dwie mleka kwaśnego od krowy. W żadnym przypadku nie pić tego zabielanego płynu z kartoników, plastików itd – zwanych mlekiem.

Po kolejnych 5 godzinach kolejny kubek mleka.

Jednocześnie należy spryskać tylną ścianę gardła, z języczkiem,  roztworem kwasu jabłkowego, ale samemu zrobionego. Przygotowanie takiego kwasu, jest to jednorazowa sprawa i mamy butelkę – czyli zapas dla całej rodziny co najmniej na pół roku.

W przypadku obawy o zaparcie, można zjeść jabłko albo dwa.

Musisz pamiętać, przez cały czas, że w Polsce od września do kwietnia, słońca praktycznie nie ma. Tak więc musisz, jeżeli nie chcesz chorować,  utrzymać poziom tego hormonu, zwanego w Polsce witaminą D na poziomie 80 -100 ng.

Jest to sprawdzony i medycznie uzasadniony sposób postępowania.

Wirus wnika właśnie przez tylną ścianę gardła. Pryskać z atomizera trzeba często co godzinę, ponieważ przełykając ślinę usuwamy kwas.

Węgiel jest tylko absorbentem, czyli odkurzaczem, toksyn znajdujących się w naszym przewodzie pokarmowym. Nie powoduje nic innego. Nie przechodzi do krwioobiegu.

Objawy kliniczne jakie odczuwamy są spowodowane przez toksyny powstające w czasie walki naszego układu odpornościowego z wirusem, a nie jak dawniej sądzono z powodu wnikania wirusa do komórki.

Jeżeli zaczniecie kuracje wcześnie to żadne toksyny nie wnikną do krwioobiegu i początkowe objawy szybko ustąpią.

Kwaśne mleko należy wypić w celu zasiedlenia naszego przewodu pokarmowego dobrymi bakteriami, a te najlepsze i najtańsze są w mleku krowim. Jak mleko jest fałszowane to nie skwaśnieje.

Wieloletnia praktyka, wskazuje na skuteczność powyższej rady.  Objawy mijają po ok 24 -36 godzinach. Nie mów więc, że nie wiedziałeś. Przynajmniej spróbuj!

W USA:

„Szczepione są dzieci z rodzin  biednych, niewykształconych z dzielnic lumpenproletariatu, kolorowi.

Nie szczepią się dzieci z rodzin bogatych, wykształconych, białych”

A Ty Czytelniku do jakiej grupy należysz?

Napisano w dniu Świętych Aniołów Stróży [02.10.2018]

Wg Biblii każdy ma swojego anioła stróża, który mu doradza i pomaga. Włączenie tego święta do kalendarza, dokonane z woli papieża Pawła V nastąpiło w 1615 roku. Początkowo obchodzone było 29 listopada. Zostało przeniesione przez papieża Klemensa X na 2 października w 1670 r.

 

Przedruk za zgodą autora

Dr Jerzy Jaśkowski

Gdańsk, 2.10.18 r.
Kontakt: jerzy.jaskowski@o2.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial