Kampania: Nie ból się! Bądź wolny od bólu

Fundacja Wygrajmy Zdrowie i Koalicja na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem” organizator kampanii „Rak wolny od bólu” pod hasłem "Nie ból się! Bądź wolny od bólu!” kontynuuje edukację społeczną pacjentów cierpiących z powodu bólu w chorobie nowotworowej i nienowotworowej oraz po zakończonym leczeniu onkologicznym, z bólem przewlekłym po radioterapii i chemioterapii.

Celem kampanii jest walka o prawa każdego pacjenta do życia bez bólu, bez względu na etap i rodzaj choroby oraz zwalczanie barier w obszarze dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej znoszących ból i inne cierpienia. Działania społeczne w ramach kampanii „Nie ból się”-Bądź wolny od bólu, promują aktywną postawę chorych, świadomych możliwości łagodzenia cierpienia i pokazują bariery w zakresie prawidłowego leczenia przeciwbólowego.

Współczesna medycyna potrafi skutecznie opanować ból u 90% przypadków. Ma wpływ na jakość życia, w chorobie i powinna być w służbie każdego pacjenta. Ulga w bólu powinna być zasadą przyjętą we wszystkich ośrodkach medycznych w całym kraju, a pomiar bólu w prostej skali NSR obowiązkiem codziennej praktyki lekarza każdej specjalizacji. Kampania pokazuje drogę do terapii przeciwbólowej, którą każdy może podjąć, domagając się leczenia bólu, w tym szczególnie bólu przewlekłego.

Kampania realizowana jest za pośrednictwem Internetu (strona internetowa dedykowana kampanii zawierająca kompendium wiedzy o leczeniu bólu, konsultacjami on-line dla pacjentów), fanpage na Facebook’u, w prasie (informacyjne layouty prasowe) oraz w radio (informacyjne spoty radiowe) i w telewizji (spot TV) – zapewniając tym samym zasięg ogólnopolski działań.

W ramach prowadzonych działań edukacyjnych :
Dla pacjentów i ich opiekunów został przygotowany Poradnik „Nie ból się”, który jest przewodnikiem w zakresie leczenia bólu
Będziemy uczestniczyć w zjazdach i kongresach medycznych nagłaśniając problemy z jakimi spotykają się pacjenci z bólem
Zamieszczone zostaną plakaty informacyjne w wybranych ośrodkach zdrowia
Planujemy przygotowanie filmików edukacyjnych dotyczących leczenia bólu

Partnerem projektu jest Fundacja Eksperci dla Zdrowia i Stowarzyszenie Wspierania Onkologii „Unicorn”. Kampania uzyskała również poparcie szeregu organizacji:

Patronat Honorowy: Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów

Patronat Merytoryczny: Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

Patronat: Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Patronat Medialny: TVP, Gazeta Wyborcza, Family Medicine & Primary Care Review, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Medexpress.pl, medycyna praktyczna, Puls Medycyny, Świat Medycyny i Farmacji, Termedia, Terapia, Wydawnictwo Medyczne Borgis

Poradnik Pacjenta

Zapraszamy do korzystania z Poradnika Pacjenta przygotowanego w ramach w ramach naszej kampanii. W poszczególnych boxach po prawej stronie znajdą Państwo przydatne informacje na temat tego czym jest ból i jakie są jego rodzaje, jak go leczyć, kiedy i gdzie szukać pomocy, jak wygląda pierwsza wizyta w różnego typu poradniach leczenia bólu. Przedstawiamy również listę stowarzyszeń i organizacji pacjenckich, które na co dzień pomagają swoim podopiecznym walczyć z bólem, służą radą i wsparciem.
Jeśli nie znajdą Państwo odpowiedzi na swoje pytania w Poradniku Pacjenta zapraszamy do zapoznania się z zakładką Pytania i Odpowiedzi, gdzie publikujemy rekomendacje Ekspertów w odpowiedzi na Państwa zapytania. Zachęcamy również do zadawania pytań naszym Ekspertom (zadaj pytanie).

http://niebolsie.pl/

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial