Kontynuacja projektu „Strefa niesłyszącego turysty w Rzeszowie”

W ramach realizacji projektu pn. ”Rzeszów i okolice okiem niesłyszącego turysty” dofinansowanego z budżetu Gminy Miasto Rzeszów w 2015 roku, Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych podjęło działania zmierzające do pobudzenia aktywności i poszerzenia wiedzy z dziedziny turystyki w środowisku osób z wadami słuchu.

Utworzony został internetowy portal informacyjno-promocyjny o walorach turystycznych Rzeszowa,

przystosowany do zdolności percepcyjnych osób niesłyszących, słownik wyrażeń w języku migowym z zakresu turystyki, zorganizowano miganą konferencję na temat roli turystyki w środowisku niesłyszących, mającą na celu powołanie Koła Turystycznego Niesłyszących (KTN) przy PSG w Rzeszowie, jak również zorganizowano warsztaty fotograficzne.

Efektem wspomnianych działań było powstanie filmików-przewodników po Rzeszowie z tłumaczeniem na język migowy.

 

Projekt jest kontynuowany w 2016 roku pod nazwą „Strefa niesłyszącego turysty w Rzeszowie” i w dalszym ciągu zakłada udostępnianie informacji turystycznych dla osób niesłyszących oraz promocję Rzeszowa w środowisku osób głuchych.

http://www.psg.rzeszow.pl/index.php/filmy

źródło: http://www.rzeszow.pl

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial