Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami

W 2012 roku Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że wszyscy niepełnosprawni mają prawo do pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności.

Raporty dotyczące osób z niepełnosprawnościami w Polsce

W 2018 roku Komitet ds. Osób z niepełnosprawnościami z siedzibą w Genewie wysłał Polsce listę zagadnień, co do których miała się odnieść. Lista uwzględniała większość podpunktów zawartych w piśmie skierowanym do ONZ przez polskich działaczy zajmujących się prawami osób z niepełnosprawnościami.

W środowisku działaczy skupionych wokół Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami powstał także alternatywny społeczny raport dla ONZ; osobny wspólny raport sytuacji kobiet z niepełnosprawnością przedstawiły też organizacje walczące o prawa niepełnosprawnych kobiet i inne.

Dane w Polsce nt osób z niepełnosprawnościami

Wszystkie raporty pokazują jak założenia mijają się z rzeczywistością. Raporty pokazały między innymi, że:

-Na 35 dostępnych w Polsce specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie tylko 8 dostosowanych jest dla niepełnosprawnych.

-Prawo wyborcze oraz prawa do zgromadzeń i zrzeszania się osobom z niepełnosprawnością intelektualną jest ograniczane

-wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych na otwartym rynku w Polsce jest najniższy w Europie

-niepełnosprawne kobiety są podwójnie dyskryminowane, są bardziej narażone na przemoc, brak mechanizmów przeciwdziałania przemocy, trudności w znalezieniu stosownej opieki ginekologicznej, utrudniony dostęp do wsparcia w zakresie planowania rodziny, opieki okołoporodowej itd.

To tylko kilka podpunktów, raportów z 2018 roku, czy zmieniło się coś od tego czasu?

instagram.com/comarkaaa

Pozostałe publikację:

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial