Krajowy Ośrodek Mobilności Osób Niepełnosprawnych

W Polsce powstanie pierwszy Krajowy Ośrodek Mobilności Osób Niepełnosprawnych  (KOMON)

Tworzenie scenariusza tego projektu trwało wiele miesięcy. Ostateczny kształt i rozmiar tego przedsięwzięcia wymagał wielu roboczych spotkań, dokładnych analiz i szerokich merytorycznych konsultacji. Wzięło w nich udział szerokie i bardzo kompetentne grono przedstawicieli różnych firm, specjalistów z wielu dziedzin nauki, a także reprezentantów różnych instytucji państwowych szczebla centralnego oraz samorządów. Nie sposób w tym miejscu pominąć opinii i zdania samego środowiska osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Organem założycielskim KOMON jest Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT)

KOMON stanowi efekt współpracy czterech, zintegrowanych modułów merytorycznych.

 

Moduł finansowo-logistyczny (SPiNKa)

Stowarzyszenie SPiNKa będzie podmiotem świadczącym finansowe wsparcie dla swoich Klientów. Zaplanowano powołanie celowego, zintegrowanego budżetu prywatno-publicznego, w celu utworzenia Funduszu Wspierania Mobilności (FWP), którego celem będzie będzie wspieranie aspiracji motoryzacyjnych osób z niepełnosprawnościami.

Moduł medyczny (Centralny Szpital Kliniczny MSW)

Zadaniem specjalistów jest dokonanie kompletnej, maksymalnie zobiektywizowanej oceny stanu zdrowia osoby z konkretną niepełnosprawnością, w kontekście jej realnych możliwości aspirowania do roli kierowcy pojazdu samochodowego lub uzasadnionej medycznie redukcji oczekiwań, wyłącznie do funkcji niepełnosprawnego pasażera. Zespołowi specjalistów przyświecać będzie zawsze jedna, podstawowa zasada: nie eliminować lecz starać się skutecznie rehabilitować!

Moduł badawczo-specjalistyczny (Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy)

Lekarze różnych specjalności mogą potrzebować pogłębionej analizy i szczegółowych badań osób z różnymi dysfunkcjami. Stąd potrzeba przeprowadzenia bardzo specjalistycznych badań, zorientowanych na konkretne parametry psycho-motoryczne osoby niepełnosprawnej. Dzięki nowoczesnej aparaturze badawczej można będzie dostarczyć lekarzom obiektywnych parametrów aktualnego potencjału zdolności do indywidualnej mobilności motoryzacyjnej badanej osoby.

Moduł techniczno – usługowy (Przemysłowy Instytut Motoryzacyjny)

Po cyklu szczegółowych badań opisujących aktualny stan predyspozycji osoby z niepełnosprawnością, w przypadku pozytywnych rekomendacji, nastąpi faza rekomendowania odpowiednich rozwiązań technicznych. Rolą zespołu biomechaników będzie zaproponowanie najbardziej optymalnych w tym względzie rozwiązań technicznych. Ostateczny wybór rodzajów urządzeń i systemów wspomagania kierowania pojazdem będzie poprzedzony przeglądem różnych urządzeń i jazd testowych w samochodach demonstracyjnych.

 

Na siedzibę KOMONu, PIMOT przeznaczył już zmodernizowany, wydzielony budynek, który będzie centralnym punktem ośrodka.

KOMON ma już zagwarantowane i uzgodnione wstępnie relacje handlowo – usługowe z przedstawicielami najpopularniejszych marek samochodowych funkcjonujących na krajowym rynku. Opracowany będzie wyodrębniony system ofertowania Klientom modeli aut odpowiednich, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Następstwem tych rekomendacji i wyborów będzie organizacja i logistyka związana z ewentualnym zleceniem (przez Klienta KOMON) organizacji zakupu samochodu (nowego lub używanego) i jego specjalistycznej adaptacji.

KOMON będzie dysponował zorganizowaną, ogólnopolską siecią Ośrodków Szkolenia Kierowców Niepełnosprawnych. W chwili obecnej jest ich około 40, a ich zbiór stale się powiększa.

KOMON posiadać będzie również ogólnopolską sieć rekomendowanych serwisów adaptacyjnych. Aktualnie działa ich 13. Ich ilość będzie również sukcesywnie powiększana.

Kalendarz najbliższych wydarzeń:

Konferencja inaugurująca KOMON została zaplanowana na marzec 2016 r. Jej uczestnikami będą przedstawiciele środowisk osób z niepełnosprawnościami, wszyscy Partnerzy merytoryczni, firmy, instytucje, uczelnie, instytuty naukowe, urzędy centralne, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, przedstawiciele mediów, goście zagraniczni oraz osoby prywatne wspierające te inicjatywę.
„ABSOLWENT-DRIVER”

Na polskich uczelniach studiuje coraz więcej osób niepełnosprawnych. Architektura obiektów akademickich staje się coraz bardziej przyjazna. Władze uczelni i samorząd studencki coraz częściej dostrzegają potrzeby takich osób. Stowarzyszenie SPiNKa postanowiło włączyć się w ten ciąg pozytywnych zdarzeń.

Wspólnie z Fundacją PKO Banku Polskiego opracowano projekt programu dedykowanego studentom z różnymi niepełnosprawnościami. Nazwano go: „ABSOLEWNT DRIVER”

KOMON chce zaproponować uczelniom wprowadzenie do oficjalnego programu zajęć fakultatywnych zajęcia z nauki jazdy dla osób niepełnosprawnych. Uczestniczący w nich studenci mogliby, w trakcie trwania studiów uzyskać prawo jazdy kategorii „B”.

Na początku inicjatywę skierowano pilotażowo, do dwóch uczelni wyższych:
Politechniki Wrocławskiej
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

We współpracy z tymi dwoma uczelniami i ich niepełnosprawnymi studentami można będzie wypracować modelowe rozwiązania organizacyjne i logistyczne oraz jak najwyższe standardy, które potem będą wykorzystywane do wprowadzania takich zajęć na kolejnych uczelniach.

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial