Apel Europejskiej Unii Niewidomych

Europejska Unia Niewidomych, we współpracy ze zrzeszonymi w niej organizacjami, zaniepokojona wnioskiem Rady Unii Europejskiej, z dnia 11 grudnia 2015 roku, który w znaczący sposób ograniczył zakres dostępności Internetu dla osób z dysfunkcją wzroku, postanowiła wystosować apel do rządów państw członkowskich UE.

Dyrektywa o dostępności Internetu ma kluczowe znaczenie dla środowiska osób niewidomych i słabowidzących. Twórcy apelu zdecydowanie oponują przeciwko wnioskowanym zwolnieniom, gdyż spowodują one wykluczenie z możliwości korzystania z wielu powszechnych usług online przez osoby niewidome. W naszym interesie jest, aby zakres dyrektywy o dostępności Internetu obejmował m.in.:

– strony internetowe wszystkich organów publicznych, jak również strony internetowe usług publicznych, w tym tych usług publicznych świadczonych przez podmioty prywatne i / lub finansowane lub częściowo finansowane ze środków publicznych;

– aplikacje mobilne i strony dla tych urządzeń (zgodnie z poprawką 36 Parlamentu Europejskiego), zwłaszcza aplikacje mobilne na smartfony, które w szczególności są dla nas użyteczne;

– dokumenty do pobrania (Word, PDF), ze względu na ich szerokie zastosowanie w internetowych procedurach online (na przykład wypełnienie formularza, aby zarejestrować się na kurs lub ubiegać się o pracę).

Zwolnienia zaproponowane przez Radę pozostają w sprzeczności ze zobowiązaniami, określonymi w Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Ponadto, niektóre z tych zwolnień (np.dotyczące sieci intranet oraz extranet) stanowiłoby wyraźną przeszkodę w zatrudnianiu osób niewidomych lub niedowidzących.

Treść apelu w języku polskim dostępna na stronie PZN

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial