Lęk przed osobami z niepełnosprawnością wynika najczęściej z niewiedzy – „Za życiem”

Lęk przed osobami z niepełnosprawnością wynika najczęściej z niewiedzy – mówił wiceminister Krzysztof Michałkiewicz podczas konsultacji społecznych programu „Za życiem”. Podkreślał, że program, poza oferowaniem konkretnej pomocy, powinien też łamać bariery w świadomości społecznej.

Na początku października w Poznaniu odbyły się konsultacje społeczne programu „Za życiem”.

Jak mówił sekretarz stanu w ministerstwie rodziny, pracy i polityki społecznej, zadaniem programu jest nie tylko proponowanie konkretnych rozwiązań, które ułatwią codzienne życie osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, ale powinien on także przełamywać bariery i lęki w społeczeństwie przed zaangażowaniem w kontakt z osobami niepełnosprawnymi.

„Łamiemy różne bariery, jeśli chodzi o komunikację, dostępność, natomiast są także bariery w świadomości, wynikające z tego, że często zapominamy, że w Polsce jest, według danych GUS, 5 mln osób niepełnosprawnych. (…) Jeśli uwzględnimy ich rodziny, ich opiekunów, ich przyjaciół to jest to naprawdę armia ludzi, która styka się z problemami niepełnosprawności i powinna mieć nasze wsparcie” – mówił Michałkiewicz.

 

Jak dodał, „warto pracować, żeby społeczeństwo wiedziało, że są osoby niepełnosprawne, że mają specyficzne potrzeby, że mają takie same prawa i obowiązki jak my, ale często, żeby z tych praw korzystać potrzebują dodatkowego wsparcia i powinny to wsparcie otrzymywać w sposób właściwy”.
„Uważam, że często te bariery wynikają z lęku. Niekoniecznie wiemy, jak się zachować, kiedy widzimy osobę niepełnosprawną – czy powinniśmy podejść, pomóc, czy przeprowadzić osobę niewidomą, czy może wręcz przeciwnie – nie przeszkadzać, bo sobie świetnie sama radzi.

Często ten lęk przed angażowaniem się, jeśli chodzi o kontakt z osobą niepełnosprawną wynika po prostu z braku wiedzy” – podkreślił.

 

W Poznaniu zaprezentowano także, w ramach konsultacji, drugi pakiet ustaw w ramach programu „Za życiem”, które mają wejść w życie 1 stycznia 2018 roku. Jak podkreślił Michałkiewicz, przepisy te regulują m.in. kwestie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, edukacji społecznej, zawodowej osób niepełnosprawnych, oraz kwestie ułatwień dla opiekunów osób niepełnosprawnych i zasiłku pielęgnacyjnego.

 

„Potrzebujemy zmian, które by dały nam możliwość i świadczenia usług wspierających, ale także tworzenia miejsc czasowego pobytu, bezpiecznych, z właściwą opieką, właściwie wyposażonych na dłuższe pobyty osób niepełnosprawnych. Tych, które na co dzień mieszkają w domu, mają swoich opiekunów, ale opiekunowie muszą np. na tydzień, dwa, miesiąc zostawić osoby niepełnosprawne np. ze względu na swój pobyt w szpitalu czy wyjazd do sanatorium” – wskazał wiceminister.

Pierwsze tego typu placówki miałyby zacząć funkcjonować od przyszłego roku.

Program „Za życiem” ruszył w styczniu. Jego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, począwszy od zapewnienia dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży, w tym powikłanej, porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial