Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia”

Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia” jest organizacją non profit. Fundacja powstała 29 stycznia 2013 roku, KRS otrzymała 4 marca 2013 roku. Misja Fundacji to pomoc osobom z niepełnosprawnością i ich rodzicom.
Siedziba Fundacji znajduje się w małej urokliwej miejscowości Wydminy w woj. warmińsko-mazurskim, położonej nad jeziorem Wydmińskim.

 

Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia” jest Laureatem IV edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, zorganizowanego przez Fundację „Dbam o Zdrowie”.

Rehabilitacja społeczna – EDU-REH to projekt realizowany przez Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej Marzenia, którego odbiorcami była młodzież niepełnosprawna z powiatów: ełckiego i piskiego.
W trakcie trwania projektu młodzież uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych indywidualnych i grupowych dotyczących rozwiązań zawiłości „krzemowego świata”.
Edukacja informatyczno- komputerowa i działanie Pogotowia EDU-REH pozwoliło usunąć bariery w komunikowaniu się – bariery uniemożliwiającej lub utrudniającej beneficjentom swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej ” Marzenia” uczestniczyła w przeglądzie twórczości w Giżycku.
Integracja środowiska osób niepełnosprawnych, upowszechnianie metod rehabilitacji i rewalidacji – terapia przez sztukę, wymiana doświadczeń – to cele III Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych.
Istotnym aspektem przeglądu było kształtowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, zainteresowanie różnych środowisk społecznych działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, rozwijanie zainteresowań i stwarzanie możliwości prezentacji swojej twórczości.

Ostatnie przedsięwzięcie to Kampania Zdrowotna „Chroń się przed kleszczami". Fundacja podejmuje kolejny raz działania w zakresie ochrony zdrowia.
Wolontariusze fundacji prowadzili edukację na temat profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze. Zachęcali do szczepień p/KZM.

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem, napisz na adres:
biuro@mazurskafundacja.pl
Fundacja wystawia dla wolontariuszy „Certyfikaty Wolontariusza”.

http://mazurskafundacja.pl/

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial