Nagrodzeni za działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Żory nagrodzono osoby działające na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymali Aleksandra Adamczyk, emerytowana dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Jerzy Krótki, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja”.

Aleksandra Adamczyk pracę zawodową w Żorach rozpoczęła w 1985 roku. Najpierw kierowała Domem Dziennego Pobytu, potem objęła stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z jej inicjatywy na terenie miasta Żory powstały m.in.: Dom Dziennego Pobytu dla seniorów, Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz noclegownia.

Jerzy Krótki pomaga osobom niepełnosprawnym od ponad 20 lat. Uczestniczył w tworzeniu kilku zakładów aktywności zawodowej w województwie śląskim. Obecnie jest dyrektorem Zakładu Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja” w Żorach. To jedno z największych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Placówka zatrudnia 64 osoby z różnymi stopniami niepełnosprawności.  

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial