Niekompletne wnioski o świadczenie wspierające

Do ZUS złożono kilkaset niekompletnych wniosków o świadczenie wspierające.
„Aby otrzymać środki należy w pierwszej kolejności zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, by uzyskać decyzję dotyczącą poziomu potrzeby wsparcia, a dopiero potem złożyć do ZUS wniosek o świadczenie wspierające” – przypomina regionalny rzecznik prasowy ZUS na Podkarpaciu – Wojciech Dyląg
.

1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu wspierającym skierowana do osób
z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat.

„Do ZUS wpłynęło kilkaset wniosków o świadczenie wspierające. Widzimy jednak, że są one niekompletne, ponieważ wojewódzkie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności nie rozpatrzyły jeszcze wniosków o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Przypominamy, że ZUS jest na ostatnim etapie ubiegania się o świadczenie. Najpierw należy złożyć do  wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia. W decyzji tej WZON określi poziom potrzeby wsparcia w skali od 0 do 100  punktów. Dopiero jak ta decyzja WZON stanie się ostateczna należy złożyć wniosek do ZUS o przyznanie świadczenia wspierającego” – podkreśla rzecznik.

Jeśli osoba z niepełnosprawnością najpierw złoży do ZUS wniosek o świadczenie wspierające, i nie będzie miała wydanej decyzji  przez WZON o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, ZUS zgodnie z przepisem pozostawi taki wniosek bez rozpatrzenia.

Dlatego tak ważne jest żeby zachować właściwą kolejność składania wniosków. Czyli najpierw wniosek do WZON o wydanie decyzji, w której zostanie ustalona liczba punktów określająca poziom potrzeby wsparcia, a następnie wniosek do ZUS o przyznanie świadczenia wspierającego na podstawie decyzji WZON – wskazuje Wojciech Dyląg.

Świadczenie wspierające zostanie przez ZUS przyznane osobom, którym WZON przyznał uprawniającą liczbę punktów potrzeby wsparcia od dnia od którego WZON przyznał punkty. Wniosek do ZUS należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia w którym decyzja WZON stała się ostateczna. Jeśli osoba z niepełnosprawnością złoży do nas wniosek w ciągu tych 3 miesięcy przyznamy świadczenie wspierające z wyrównaniem od dnia od którego WZON przyznał uprawniające punkty – podkreśla rzecznik.

Świadczenie wspierające jest wprowadzane w trzech etapach. Osoby z 87–100 pkt mogą ubiegać się o nie od 2024 r., osoby z 78–86 pkt – od 2025 r., zaś osoby z 70–77 pkt – od 2026 r.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial