Grupy wsparcia i formy pomocy dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Co zrobić gdy opiekun osoby chorej potrzebuje wsparcia? Istnieją grupy wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, gdzie można otrzymać pomoc psychologiczną, oraz materialną. W dzisiejszym artykule zajmę się właśnie tym tematem.

Darmowa pomoc psychologiczna

Jak wiadomo, opieka nad drugą osobą, to żmudna i wymagająca, a czasem wręcz wyczerpująca praca. Zwłaszcza w momencie, kiedy opiekun bierze na siebie zbyt duży ciężar. Może to skutkować stanami depresyjnymi, a z czasem dolegliwościami fizycznymi, dlatego warto już przy pierwszych oznakach skorzystać z pomocy. W tym celu działają różnego rodzaju organizacje i grupy wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Często grupy wsparcia prowadzą stowarzyszenia, fundacje wspierające osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Można zasięgnąć tam między innymi darmowej pomocy psychologicznej. Taka pomoc psychologiczna może być udzielana grupowo, ale także indywidualnie. Warto pytać w lokalnych instytucjach. Istnieją programy pomocowe, prowadzone również przez na przykład mops, urząd miasta czy pcpr.

Pomoc dla opiekunów formalnych i nieformalnych

Grupy wsparcia są skierowane do opiekunów zarówno formalnych, jak i nieformalnych, czyli takich osób, które świadczą pomoc, ale nie są spokrewnione z podopiecznym. Czasami zdarza się, że dana grupa wsparcia organizuje wyjścia towarzyskie, na przykład do kina czy teatru, więc dzięki integracji można nawiązać nawet przyjaźnie.

Niestety zazwyczaj grupy przyjmują po maksymalnie kilkanaście osób, gdzie zapotrzebowanie jest dużo większe. W niektórych miejscach zgłasza się po kilkadziesiąt osób, a grupy nie są w stanie przyjąć wszystkich chętnych.

Rożne formy wsparcia

Wsparcia można też szukać na przykład w Caritas, poradni rodzinnej, na uczelniach, gdzie tworzone są różnego rodzaju kółka, organizacje wspierające osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich, na facebook’u, gdzie można zapisać się do grup o dotyczącej nas tematyce.
Grupy wsparcia może oferować też pomoc społeczna. Programy pomocowe organizuje także Polski Czerwony Krzyż, stowarzyszenie Mudita, czy fundacja Ktoś.

Warto szukać w internecie, na przykład takich haseł jak „grupa wparcia dla opiekunów…(dopisać odpowiednie schorzenie)”, „opieka wytchnieniowa/wyręczająca”, „pomoc psychologiczna CSS”, „pomoc opiekunom osób z niepełnosprawnościami w okolicy… (wpisać miasto lub region)”.

Istnieją także grupy wsparcia, które organizują spotkania online.

Opieka wytchnieniowa

W czasie kiedy opiekun będzie na spotkaniu z psychologiem, grupą wsparcia, podopieczny może być pod opieką na przykład pielęgniarki/pielęgniarza środowiskowej/go.

Oprócz tego, warto skorzystać z opieki wytchnieniowej, czyli pomocy w codziennych obowiązkach, lub chwilowej opieki nad chorą osobą. W tym czasie opiekun może wyjść z domu, załatwić swoje sprawy, lub po prostu pójść na spacer.

 Kiedy zdecydujemy się na wybranie opieki wytchnieniowej, w przypadku osób dorosłych, konieczne jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne. Jeśli chodzi o taką formę wsparcia, powinno się kontaktować z MOPS, lub wybranymi organizacjami pozarządowymi. Istnieje też możliwość umieszczenia podopiecznego na kilka dni w placówce w ramach tego programu. Na podstawie wniosku, odpowiednie organizacje przyznają przydział ilości godzin, w których będzie sprawowała opiekę wyznaczona do tego osoba.  

Opieka w wyznaczonych placówkach lub w domu

Program „opieka wytchnieniowa” jest dostępny w dziennych ośrodkach wsparcia, ośrodkach urlopowych, placówkach całodobowych, jednostkach systemu oświaty, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz jako pomoc w miejscu zamieszkania. W opcji opieki całodobowej w wyznaczonym przez opiekuna miejscu, po złożeniu wniosku, odpowiednie jednostki wyrażają najpierw zgodę.

Limity

Program „opieka wytchnieniowa” ma wyznaczone konkretne limity godzin. W ramach pobytu dziennego opiekunom przysługuje 240 godzin świadczonej usługi. W przypadku pobytu całodobowego można skorzystać z 14 dni wsparcia. Jeśli zaistniałyby nagłe okoliczności, takie jak pobyt w szpitalu opiekuna czy członka rodziny (uczestnika programu spowodowanego zakażeniem COVID-19) istnieje możliwość otrzymania dodatkowego limitu realizowanego w ramach pobytu całodobowego, na kolejne 14 dni. Należy wtedy przedstawić zaświadczenie lekarskie, które dotyczy hospitalizacji. Natomiast na możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa i pomocy w obszarze nauki pielęgnacji, rehabilitacji, czy dietetyki przeznaczono 20 godzin.

W przypadku, gdy limit godzin  zostanie przekroczony, samorząd może przychylić się do
wniosku o zwiększenie liczby godzin usług pomocy wytchnieniowej, lecz w ramach środków własnych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone w godzinach od 6.00 do 22.00. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej.
Nie można jednocześnie korzystać z innego programu pomocowego, finansowanego ze środków publicznych.

Asystent osobisty

 W ramach tego samego programu możemy skorzystać z takiej pomocy jak Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, który może wykonywać usługę 24h, 7 dni w tygodniu, natomiast nie więcej niż 60 godzin miesięcznie. Asystent taki pomaga w codziennych obowiązkach; przyprowadzanie, odprowadzanie do placówek, jak i pomoc w rekreacji: wyjście na spacer, do sklepu, do kina, teatru itd. Opieka wytchnieniowa opłacana jest ze środków funduszu solidarnościowego.

Warto szukać pomocy. Jeśli tylko czujemy się wyczerpani z jakiegokolwiek powodu, a może czasem i bez, to nie bójmy się do tego przyznawać i szukać wsparcia.

Zapraszamy na Instagram Karoliny: http://instagram.com/comarkaaa

Odwiedźcie również Instagram Portalu: https://www.instagram.com/rampa_portal/

Opracowanie wpisu: Karolina Szylar

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial