Niepełnosprawność na świecie Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest 3 grudnia.

Święto to ma na celu przybliżenie społeczeństwu problemów, z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne na całym świecie. Podnoszenie świadomości na temat niepełnosprawności ma wpływ nasze postrzeganie osób, które żyją z nią na co dzień.

Na świecie żyje ponad miliard osób dotkniętych jakąś formą niepełnosprawności. Blisko 200 milionów niepełnosprawnych zmaga się ze znacznymi trudnościami w codziennym funkcjonowaniu. Niestety, w nadchodzących latach problem niepełnosprawności będzie narastać. Wiąże się to ze starzeniem się społeczeństwa oraz globalnym wzrostem występowania schorzeń przewlekłych.

Niedogodności wynikające z niepełnosprawności

 

Jakość życia osób niepełnosprawnych w bardzo dużym stopniu zależy od dostępu do specjalistycznych usług medycznych wysokiej jakości, a także odpowiedniej opieki i wieloaspektowego wsparcia, które jest tak niezbędne w przypadku osób z niepełnosprawnością. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia, na całym świecie osoby niepełnosprawne charakteryzują się gorszym stanem zdrowia, niższymi osiągnięciami edukacyjnymi, mniejszym udziałem w gospodarce i wyższymi wskaźnikami ubóstwa w porównaniu do osób sprawnych. Przyczyn takiego stanu rzeczy można dopatrywać się m.in. w tym, że osoby niepełnosprawne wciąż jeszcze zmagają się z barierami w uzyskaniu dostępu do takich świadczeń, jak opieka zdrowotna, edukacja, zatrudnienie czy dostęp do informacji. Istnieje szereg przeszkód, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Można zauważyć, że w krajach słabiej rozwiniętych trudności te występują znacznie częściej.

Likwidacja barier jako moralny obowiązek

 

Na całym świecie niepełnosprawni zmagają się z barierami natury mentalnej, fizycznej oraz finansowej. Zadaniem rządów i wszelkiego rodzaju organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością jest podjęcie skutecznych działań, mających na celu udzielanie kompleksowego wsparcia i usunięcie przeszkód, które uniemożliwiają im udział w życiu społecznym, swobodne przemieszczanie się czy znalezienie zatrudnienia. Zbliżający się Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to doskonała okazja do tego, aby zwrócić szczególną uwagę na problemy tej grupy społecznej i podjąć dyskusję na temat koniecznych do przeprowadzenia zmian, mających na celu podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych.

 

2 odpowiedzi do artykułu “Niepełnosprawność na świecie Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

  1. Pingback: 3 GRUDNIA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – WTZ Przewóz

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial