Ogólnopolska Bezpłatna Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta

Dyżurujący na Infolinii pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta poinformują:

  • o zagadnieniach związanych z opieką zdrowotną, szczególnie: prawach pacjenta, w tym przysługujących w konkretnej, opisanej przez Ciebie sprawie,
  • możliwych sposobach rozwiązania zgłaszanego problemu, m.in. praktyczne wskazówki i działania, które warto podjąć dochodząc swoich praw, instytucjach lub urzędach, do których można zgłosić skargę lub które w ramach swoich kompetencji mogą rozwiązać opisany problem,
  • sytuacjach, gdy przysługują Ci szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej,
  • możliwościach dochodzenia roszczeń w przypadku błędów medycznych,
  • możliwościach zgłaszania działań niepożądanych leków,
  • ogólnych zasadach funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia i korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego

http://www.bpp.gov.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial