Projekt ,,Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

Polski Związek Głuchych zaprasza do testowania instrumentów wsparcia OzN na rynku pracy

Polski Związek Głuchych rozpoczyna pilotaż nowych instrumentów form wsparcia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Instrumenty zostały opracowane w ramach projektu partnerskiego pn.  ,,Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem pilotażu jest sprawdzenie funkcjonowania zaproponowanych instrumentów, przed ostatecznym ich wdrożeniem do systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

Badania przeprowadzone w projekcie, wykazały konieczność zmiany obecnego systemu rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, tak aby wsparcie bezpośrednio przyczyniało się do wzrostu aktywności zawodowej oraz utrzymania zatrudnienia. Ponadto istotne jest aby oferowane instrumenty, były dostosowane do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Polski Związek Głuchych prowadzi pilotaż następując form wsparcia:

 1. Bon na start, to dodatek motywacyjny w postaci świadczenia finansowego, wspierającego aktywność zawodową osoby z niepełnosprawnością  w pierwszym okresie pozostawania w zatrudnieniu.  Bon na start przyznawany jest w odpowiednich cyklach
  i kwotach, zgodnie z  wybranym  wariantem:
 2. wariant 1 – bon wypłacany w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie co miesiąc przez okres 6 miesięcy od podjęcia zatrudnienia,
 3. wariant 2 – bon wypłacany w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie po 3
  i po 6 miesiącach od podjęcia zatrudnienia,
 4. wariant 3 – bon wypłacany w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie po 3
  i po 9 miesiącach od podjęcia zatrudnienia.

W ramach pilotażu można skorzystać z jednego wariantu bonu. Osoba z niepełnosprawnością sama decyduje o wydatkowaniu otrzymanego świadczenia.

 • Moje dostępne miejsce pracy, to zakup indywidualnie dopasowanego sprzętu, urządzeń
  i oprogramowania stanowiących wyposażenie stanowiska pracy, które osoba z niepełnosprawnością może wykorzystać na różnych stanowiskach pracy ( u tego samego lub różnych pracodawców). Osoba z niepełnosprawnością sama decyduje jaki sprzęt, urządzenie, oprogramowanie może wspomóc jej mobilność i efektywność pracy.
 • Centrum Komunikacji, to wsparcie tłumacza polskiego języka migowego online. Osoba posługująca się PJM, będzie mogła sama zadecydować kiedy będzie potrzebować usługi tłumacza polskiego języka migowego, który pomorze jej zlikwidować bariery komunikacyjne. Świadczenie usługi odbywa się w czasie rzeczywistym.

Zapraszamy do testowania osoby z niepełnosprawnościami z całej Polski, które poszukują pracy, rozpoczynają zatrudnienie , jak również te które pozostają w zatrudnieniu.

Szczegółowe informacje na temat instrumentów oraz procedury naborów na poszczególne formy wsparcia znajdują się na stronie projektu: www.wlaczeniewylaczonych.pl

Pierwsze nabory rozpoczynają się od 01 czerwca 2022 r.

Kontakt:

e-mail: pilotaz.ww@pzg.org.pl

telefon: 724565060

Projekt ,,Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, realizowany jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie(Lider), w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych z siedzibą w Warszawie, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Notatka prasowa.

Włączenie wyłączonych

Włączenie wyłączonych

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial