Ponad 11 mln zł od FNP dla młodych naukowców

Łącznie ponad 11 mln zł otrzyma od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 15 młodych badaczek i badaczy. W ramach rozstrzygniętych właśnie programów HOMING i POWROTY będą oni realizować w Polsce innowacyjne projekty B+R – poinformowała w marcu Fundacja.

Program HOMING skierowany jest do osób z zagranicy, które chcą realizować w Polsce projekt badawczy. Dzięki pochodzącym z niego środkom, karierę w naszym kraju będzie rozwijało 12 młodych doktorów. Na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich otrzymają oni łącznie 8,8 mln zł.

Z kolei założeniem programu POWROTY jest umożliwienie badaczkom powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem. Na swoje badania trzy laureatki otrzymają łącznie 2,4 mln zł.

Jak informuje FNP w przesłanym PAP komunikacie, do czwartego konkursu w programie HOMING zgłoszono 45 projektów, z kolei do programu POWROTY – 27 projektów. W ramach realizacji swoich projektów, laureatki i laureaci obu konkursów będą współpracować z 26 zagranicznymi partnerami naukowymi, 6 polskimi partnerami naukowymi oraz trzema partnerami gospodarczym z Polski. Dzięki środkom pozyskanym od FNP do pracy przy projektach zostanie zatrudnionych co najmniej 21 naukowców oraz sfinansowanych zostanie 29 stypendiów dla studentów i doktorów.

Finansowanie projektów zostało przyznane na dwa lata. Środki na finansowanie grantów w obu programach pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Jedną z nowych laureatek programu HOMING została dr Monika Bijata z Hannover Medical School w Niemczech. Na realizację grantu w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie otrzymała ona prawie 800 tys. zł. Dr Bijata będzie prowadzić badania dotyczące przyczyn depresji i rozwijać nowe podejście badawcze oparte na zrozumieniu neurobiologicznych procesów leżących u podstaw tej choroby.

„Duże obciążenie ekonomiczne i społeczne społeczeństwa związane z depresją rośnie z każdym rokiem, głównie z powodu niskiej skuteczności standardowego leczenia przeciwdepresyjnego” – mówi cytowana w komunikacie dr Bijata. Jak tłumaczy, większość terapii depresji koncentruje się na szlakach sygnałowych opisanych wiele lat temu. „Dlatego istnieje pilna potrzeba badań poprawiających nasze zrozumienie neurobiologicznych podstaw depresji” – podkreśla badaczka.

W projekcie planuje ona zastosować nowe podejście, wykraczające poza ustalone paradygmaty rozumienia mechanizmów powodujących depresję. „Zdobyta wiedza może przyczynić się do opracowania nowych, potencjalnie efektywniejszych terapii antydepresyjnych w przyszłości” – tłumaczy dr Bijata.

Inną laureatką programu HOMING została dr inż. Maria Kozłowska, związana wcześniej z Miami University w USA. Dzięki finansowaniu w wysokości ponad 360 tys. zł będzie prowadziła w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie badania dotyczących sejsmiczności indukowanej. Mowa tutaj o aktywności sejsmicznej wywołanej bezpośrednio działalnością człowieka: górnictwem, wydobyciem gazu i ropy, itp. Wstrząsy te stwarzają zagrożenie nie tylko dla realizacji samych procesów wydobywczych, ale przede wszystkim dla ludzi przy nich pracujących i osób mieszkających w pobliżu.

„Celem mojego projektu jest zbadanie wpływu lokalnych warunków geologicznych, charakteru i warunków procesu indukującego i fizycznych parametrów wstrząsu głównego na aktywność wstrząsów następczych po silnych zjawiskach indukowanych oraz zbadanie przyczyn występowania nietypowych sekwencji wstrząsów następczych” – opowiada cytowana w komunikacie badaczka. „Wyniki badań przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa wydobycia zasobów naturalnych i pomogą w optymalizacji procesów produkcyjnych.”

W gronie laureatów czwartego konkursu w programie HOMING znaleźli się także: dr Paweł Ferdek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Izabela Kamińska z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, dr Jacek Kolanowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, dr Paulina I. Komar z Politechniki Łódzkiej, dr inż. Anna Musiał z Politechniki Wrocławskiej, dr Tomasz Pawlak z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, dr inż. Michał Sądel z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, dr Mariusz Semczuk z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Piotr Skowron z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Dongdong Wang z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

Z kolei w programie POWROTY grant w wysokości blisko 800 tys. złotych uzyskała dr inż. Monika Wilamowska–Zawłocka. Po przerwie związanej z rodzicielstwem będzie prowadzić badania na Politechnice Gdańskiej. Planuje ona opracować prototyp baterii, którą będzie można naładować w kilka minut.

„Chcemy wytworzyć w skali laboratoryjnej urządzenie hybrydowe do magazynowania energii oparte na materiałach kompozytowych do zastosowań o dużej mocy” – tłumaczy w komunikacie FNP dr Zawłocka. „Taka +bateria nowego typu+ może mieć ogromny wpływ przede wszystkim na rozwój ekologicznego przemysłu motoryzacyjnego, ale również na rozwój przenośnych urządzeń elektronicznych” – dodaje.

Granty w czwartym konkursie w programie POWROTY otrzymały także: dr inż. Marta Sawicka z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie i dr Anna A. Sroka-Bartnicka z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Szczegółowe informacje na temat wyników programu są dostępne na stronie: https://www.fnp.org.pl/czwarte-konkursy-w-programach-homing-i-powroty-rozstrzygniete/

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial