18. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Do 30 kwietnia trwa nabór zgłoszeń do 18. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Kobiety prowadzące badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu mogą zdobyć stypendia w wysokości od 20 tys. do 35 tys. zł.

Stypendia w ramach programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki przyznawane są corocznie w trzech kategoriach: habilitacyjnej, doktoranckiej oraz magisterskiej. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia za pośrednictwem strony www.lorealdlakobietinauki.pl.

Jak informują organizatorzy na stronie internetowej programu, zgłoszenia mogą nadsyłać mieszkające w Polsce badaczki, które w roku wypłacania nagrody nie osiągną 25. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek. Nowością w 18. edycji programu jest natomiast możliwość wydłużenia o dodatkowy rok wyznaczonej granicy wiekowej dla kandydatek, które w trakcie pisania pracy naukowej przebywały na urlopie macierzyńskim.

W ramach programu przyznane zostaną: trzy stypendia habilitacyjne po 35 tys. zł, dwa stypendia doktoranckie po 30 tys. zł i jedno stypendium magisterskie w wysokości 20 tys. zł. Ponadto wszystkie stypendystki otrzymają także stypendia konferencyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki którym będą mogły promować swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach naukowych na terenie Europy.

Ewaluacja otrzymanych zgłoszeń będzie prowadzona w dwóch etapach. W pierwszej kolejności zaangażowane będą w nią stypendystki poprzednich edycji. Z kolei w połowie czerwca rozpocznie się drugi etap ewaluacji, w którym najlepsze zgłoszenia zostaną przesłane do 16 członków jury, pracującego pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej.

Oficjalne ogłoszenie stypendystek 18. edycji programu nastąpi podczas planowanej na październik uroczystej gali.

Program „L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki” prowadzony jest od 2000 r. Jego partnerami są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od 2016 r. także Polska Akademia Nauk. Do 2015 r. przyznawane były stypendia dla pięciu wybitnych badaczek. Od 16. edycji programu została wprowadzona nowa kategoria dla magistrantek.

Program „Dla Kobiet i Nauki” jest częścią globalnej inicjatywy „For Women in Science”, która powstała dzięki partnerstwu L’Oréal i UNESCO. W tym momencie stypendia dla utalentowanych kobiet naukowców przyznawane są corocznie w 112 krajach. Polska była pierwszym po Francji krajem, w którym zorganizowano lokalną edycję tej globalnej inicjatywy. Przez 17 edycji programu wyróżniono łącznie 87 polskich kobiet naukowców.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial